UBND huyện Phổ Yên

Địa chỉ: Quốc lộ 3 - Thị trấn Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại:

Website: Đang cập nhật

Nhóm địa điểm: Cơ quan - Công ty

Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên

Quận/Huyện: Phổ Yên