Công ty cổ phần phân lân Văn Điển

Địa chỉ: Phan Trọng Tuệ, Tt. Văn Điển - Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại:

Website: vafco.vn

Nhóm địa điểm: Cơ quan - Công ty

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Quận/Huyện: Thanh Trì