Tai sao Na lai la kim loai manh nhat ?

Thảo luận 1

1 chất chỉ mạnh về 1 phương diện nào đó thôi, Na mạnh để khử Hidro trong nước, HCl, kim loại trung bình thôi chứ không thể khử hidro trong Mêtan CH(4), một số hợp chất cứng đầu khác nữa. Vả lại về nhiệt độ, Na gặp nước ở dạng băng tuyết thì cũng khó khăn - tương tụ cũng có 1 số...

Thảo luận 2

Na có sức mạnh vào bậc nhất nhì về hoạt động hóa học là vì: Nó là kim loại nhẹ => cấu trúc hạt nhân của nguyên tử còn đơn giản và lực liên kết của hạt nhân nguyên tử với các điện tử không mạnh, nhất là đối với 1 điện tử tự do của nó. Có nghĩa là nó có một điện tử tự do rất linh hoạt, như vậy là nó hoạt động mạnh về hóa học thôi. Dãy hoạt động hóa học của các nguyên tố được trợ giúp nhớ vd. bằng câu sau: Khi (K) Nào (Na) Cần (Ca) May (Mg) Áo (Al) Zét (Zn) Fải (Fe) Nhìn (Ni) Sang (Sn) Phố (Pb) Huế (?) Cửa (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (?) Âu (Au). Chỉ còn nhớ được có thế thôi.

Thảo luận 3

Na dau phaj , la K cho .Còn nó mạnh vì khả năng cho e dễ nhất (thuọc nhóm 1a nên co 1 e phân lớp ngoài cùng có mức E nhỏ nhất

Thảo luận 4

Na đâu fải KL mạnh nhất đâu Franxi mới là KL mạnh nhất...trong BTH có mà

Trả lời Vi Du , 08:54 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan