Chủ đề:

Vua Hùng họ gì?

Vua Hùng họ gì?

Cái này phải xem lại 1 tí kiến thức về lịch sử Vietnam .

Thời kì đồ Đồng ở nước ta ngày xưa, người Việt gồm khoảng 15 nhóm Lạc Việt khác nhau sống trên vùng núi miền Bắc và miền châu thổ sông Hồng và hơn 12 nhóm Âu Việt sống ở vùng Đông Bắc. Để tiện việc trao đổi buôn bán, phòng chống lụt lội, chống lại kẻ thù... những bộ lạc Lạc Việt dần được gom lại thành một nước lấy tên Văn Lang và người đứng đầu tự xưng là Hùng Vương.

Vậy : Hùng Vương hay Vua Hùng , thực chất chỉ là 1 người đại diện cho các bộ lạc Lạc Việt . Không thấy sử sách ghi lại người này họ là gì cả . Nếu muốn lấy 1 cái họ, tôi nghĩ vua Hùng mang họ Lạc . Bởi Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh dc 100 trứng , nở ra 100 người con ( tích Âu Cơ sinh 100 trứng ) . Sau khi " chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền biển " , Lạc Long Quân mới chọn người con trưởng lên làm vua, phong là Hùng Vương .

Có ít nhất là 18 đời vua Hùng đc sử sách ghi lại .
Trả lời Mai Le , 10:23 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan