Tai sao nha nguyen dong y ki voi phap hiep uoc nham tuat?

Hiệp ước Nhâm Tuất hay còn gọi là hoà ước Nhâm Tuất là hiệp ước ký ngày 5 tháng 6 năm 1862 tại Sài Gòn giữa đại diện triều Nguyễn (thời vua Tự Đức) là chánh sứ Phan Thanh Giản và phó sứ Lâm Duy Hiệp với đại diện của Pháp là Bonard và đại diện của Tây Ban Nha là Guttiere sau khi Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Đây là hiệp ước đầu tiên của triều Nguyễn ký với nước ngoài và mở đầu cho sự đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Sau khi ký, Phan Thanh Giản bị cách chức, còn Lâm Duy Hiệp bị truy tước phẩm hàm.
Nội dung
Hiệp ước gồm 12 điều khoản với nội dung chủ yếu như sau: triều đình Huế giao cho Pháp ba tỉnh miền Đông (Biên Hoà, Gia Định, Định Tường) và đảo Côn Lôn; Pháp, Tây Ban Nha được tự do truyền giáo ở Việt Nam và buôn bán ở các cửa biển Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên; các thương thuyền và chiến thuyền của Pháp được tự do hoạt động trên sông Cửu Long tới Campuchia; triều đình Huế phải trả chiến phí (288 vạn lạng bạc tương đương 4 triệu đô la Mỹ) cho Pháp và Tây Ban Nha; Pháp sẽ phải trả tỉnh Vĩnh Long nếu triều đình Huế chấm dứt các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở tỉnh Gia Định và Định Tường.
Hiệp ước được ký trên chiến hạm Duperré của Pháp đậu trên sông Sài Gòn. Cũng có ý kiến cho rằng trên chiến hạm Duperré chỉ là trao đổi uỷ nhiệm thư, còn việc ký được thực hiện tại Trường Thi (nay là Nhà Văn hoá Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch quận 1).
Hậu quả
Theo các khoản Hiệp ước ký xong thì triều đình Huế thực thi chính sách chủ hòa với Pháp, nhượng bộ về quân sự, giao thương lẫn tôn giáo. Tuy nhiên trong dân chúng đa số vẫn còn muốn kháng Pháp, nên mới có câu rằng Phan Lâm mại quốc, triều đình khi dân, tức là trách nhà vua không nghĩ đến lòng dân (mà để) Phan (Thanh Giản) và Lâm (Duy Hiệp) bán nước.
từ đó ta có thể thấy nguyên nhân của hiệp ước:vua quan nhà nguyễn quá nhu nhược và yếu hèn.hy vọng có sự hòa bình trong khi lại không hiểu rõ sâu sa của vấn đề hiệp ước sẽ đi đến đâu và nước NAM sẽ về đâu?hy vọng có sự hoa bình ở thực dân pháp và tây ban nha...
Trả lời Vi Du , 15:15 ngày 20/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan