Kết cục về các phong trào vũ trang chống pháp cuối thế kỉ 19 ? vì sao lại có kết cục như vậy?

Phong trào Cần Vương 1985-1995 , khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913, và còn nhiều cuộc đấu tranh vũ trang khác lẻ tẻ của quần chúng nhân dân nữa, nhưng tất cả đều đi vào lụi tàn, bởi lẽ lúc này Thực Dân Pháp hãy còn quá mạnh, chúng "đánh Hơi" rất tốt ở mọi nơi trên Nước ta, đồng thời khẩu hiệu phò vua cứu nước lúc này cũng đã lỗi thời rồi,do Hạn chế của thời đại nữa pạn ơi.đều đáng nói ở đây là cac pt nay chua có sự liên kết với nhau, còn lẽ tẻ wa trời lun, còn Vũ khí thì ôi thôi khỏi bàn đến, súng gì đâu mà tầm bắn chỉ dc 2-3m, trúng thằng nào thì chết thằng đó, chẳng có độ sát thương j cả.nek,cái nay trọng nek,đó là hok có một giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng, chưa xác định dc đường lối đúng đắn. Không theo kịp thời đại. hjhj chỉ có bấy nhiêu đố thôi.
Trả lời Vi Du , 11:06 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan