Neu nguyen nhan, dien bien, ket qua, tinh chat, y nghia cua phong trao can vuong?

Phản động là gì, ai và thành phần nào là phản động?

Phản là ngược lại, động là làm, hoạt động, nghĩa là làm ngược lại, ngăn cản xu thế tiến hóa của nhân sinh, của vũ trụ, hoặc làm trái với chủ thuyết, tôn chỉ, mục đích của đảng phái, tổ chức, đoàn thể mình đề ra. Ví dụ như:

Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết vô sản mác-lênin, chủ trương kinh tế tập trung, nhưng ngược lại, các đảng viên làm kinh tế theo kiểu tư bản, đó là một hành vi phản động !

Đảng cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, nay đảng viên cộng sản tham nhũng, hối lộ, giàu kếch xù, trở thành những nhà Tư bản đỏ, trong khi dân chúng vẫn đói rách, nghèo nàn, đó chính là phản động !

Đảng cộng sản chủ trương không có người bóc lột người, nay mời các nhà tư bản vào làm ăn, nhưng lại không cho công nhân thành lập công đoàn độc lập để tự bảo vệ quyền lợi của mình, tạo cơ hội, điều kiện cho các nhà tư bản dễ dàng bóc lột công nhân, đó là hành vi phản động !

Tự do, Dân chủ, Nhân quyền là nguyện vọng, là mục đích theo duổi của toàn dân Việt trên một thế kỷ nay, đó cũng là xu thế chung của các dân tộc văn minh trên thế giới, vậy mà đảng cộng sản Việt Nam lại viện lý do khác nhau về văn hóa, dân tộc, địa phương để phản đối, ngăn cản các ước mơ của dân tộc, đó chính là một hành vi phản động !

Chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào để tìm hiểu xem dân tộc Việt Nam có muốn đi theo chủ thuyết vô sản, độc tài toàn trị hay không. Tuy nhiên, qua 10 năm áp dụng hợp tác xã, làm chung, ăn chung, kinh tế xuống thấp rất rõ ràng, vì bị nhân dân tẩy chay, không hợp tác, việc đó là bằng chứng cho thấy 85 triệu người dân Việt Nam, trừ 3 triệu đảng viên cộng sản, không ai muốn theo vô sản, độc tài cả. Con người, ai cũng muốn giàu có, muốn tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là xu thế chung của các dân tộc văn minh ngày nay. Ước muốn đó là tự nhiên, là đúng đắn, là đúng qui luật, không thể gọi là phản động. Đảng phái nào, tổ chức nào cản trở tiến trình tự do, dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, văn minh của Dân tộc mới là đảng phái hay tổ chức phản động !
------------------------------

- Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ ngu dân tại Việt Nam, phản bội Hiến pháp " Quyền tự do ngôn luận của người dân, tự do báo chí" được ghi rõ nhưng không bao giờ được thực hiện

- Phản động không ai khác là những kẻ đang đứng ngoài vòng pháp luật, coi khinh pháp luật, coi đảng đứng trên cả hiến pháp và pháp luật, mặc sức tung hoành.

- Phản động là những kẻ nội xâm đang gặm nhấm tan tành đất nước này, biến tất cả người dân Việt nam và thế hệ con cháu trở thành những con nợ khổng lồ của Thế giới bằng những vụ tham nhũng PMU 18 đều có liên quan, dính liu đến gần như tất cả các quan chức cao cấp từ: chính phủ, Trung ương Đảng, công an, viện kiểm sát và nối tiếp bằng vụ Vinashin cả tỷ, tỷ đô la..v v.

- Phản động là những bè lũ lãnh đạo ngu xuẩn, lười nhác, truỵ lạc, tham nhũng và tham lam vô độ đã kéo lùi lịch sử dân tộc Việt Nam xuống hàng chục, trăm năm so với các nước láng giềng hiện nay như: Thái Lan, Malaysia, Singapore có nét tương đồng về văn hoá, về màu da so với Việt Nam.

- Phản động là những kẻ đang duy trì chế độ chính trị đi ngược dòng với xu thế phát triển của nhân loại, là những kẻ tước đoạt đi quyền con người của quốc gia, bịt mồm, bịt miệng, bịt tai dân chúng, dùng công cụ báo đài Trung ương tuyên truyền và làm mụ hoá con người, tô vẽ màu hồng cho những kẻ đại bịp bợm, duy trì chế độ chống lại loài người, độc tài và vô nhân tính, biến con người trở nên mọi rợ và vô văn hoá.

Xin xem thêm bài của LS Nguyễn Văn Đài bằng link dưới:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/10/121019_nguyenvandai_comment.shtml
Trả lời Mai Le , 17:17 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan