Phân tích nhân vật Trương Phi trong bài"Hồi Trống cổ Thành " rích trong "Tam Quốc Diẽn Nghĩa"

nhân vật TP trong hồi trống cổ thành nghi oan cho anh 2 kết nghĩa của mình là Quan Công là phản bội theo Tào Tháo bội nghĩa cái lời thề vườn đào năm xưa . Trương Phi trong đoạn trích này thể hiện là một con người nóng tính không chịu nghe lời can ngăn của Cam và MI phu nhân . Nhưng cái nóng này là cái nóng của 1 vị trượng phu chứ không là cía nóng thông thường của người gàn dở = chứng là TP cũng rất bình tĩnh trong trận cầu Trường Bản , rồi tha cho Nghiêm Nhan không giết => cũng có suy nghĩ trong hành động chứ không có nông nổi . Qua đây cũng thấy dc cái tình nghĩa sâu đậm của TP với Lưu Bị và Quan Công . cuối cùng là nghe Tôn Càn kể lại mọi chuyện thì TP rõ H20 mắt thục lạy Vân Trương cho thấy cái tình nghĩa càng thêm thắm thiết . ( tài hèn sức mọn chỉ phân tích cho bạn dc nhiu đây thôi có gì bạn nhắn vô yahoo : blackjack_1713 vì tôi đọc cái này hết rồi ) good luck .
Trả lời Mai Le , 19:04 ngày 21/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan