Ai giúp mình viết một đoạn văn có sử dụng phương pháp lập luận tổng phân hợp?

Uk cái nik cung hơi căn đó. Nhưng júp bạn đâj.
VD: Đoạn văn tổng pân hợp, nội dug nói về đạo lí uống nước nhớ nguồn.
" Lòng biết ơn là cơ sở của đạo làm ng`(1). Hiện nay trên khắp đất nước ta đang dấy lên phog trào đền ơn đáp nghĩa đvới thương binh, liệt sĩ, những bà mẹ anh hùng, những gia đình có côg với cách mạng(2). Đảng và nhà nước cùng taòn dân thực hiện sự quan tâm, chăm sóc các đối tượng 9 sách(3). Thương binh đc học nghề, đc trợ vốn làm ăn, các gia đình liệt sĩ, các bà mẹ VN ah hùg đc tặng nhà tình nghĩa, đc các cơ quan đoàn thể phụng dưỡng, chăm sóc tận tình...(4). Rồi những cuộc hành quân về chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội.những nghia trnag liệt sĩ với đài tổ quốc ghi cồngưng sững, uy nghiêm, luôn nhác nhở mọi ng`, mọi thế hệ hãy nhớ ơn cac liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do...(5). Không thể nào kể hết những biểu hiện sinh động, phong phú của đạo lí uống nước nhơ nguồn của dân tộc ta(6). Đạo lí này là nền tảng vững vàng để xây dựng 1 xh thức sự tốt đẹp.(7)
Mô hình đọan văn: Đoạn văn gồm 7 câu
-Câu dầu (tổng): Nêu lên nhận định khái quát về đạo lí làm ng`, đó là lòng biết ơn
-Năm cau tiép(phân): Phân tích để chứng minh biểu hiện của đạo lí uống nước nhớ nguồn
-Câu cuối(hợp): Khẳng định vai trò uống nước nhớ nguồn đối với việc xây dựng xh.
Trả lời Mai Le , 22:07 ngày 22/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan