So sánh nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ?

Nông nghiệp:
Ngành kinh tế quốc dân chuyên trồng trọt và cày cấy để cung cấp thực phẩm cho nhân dân và nguyên liệu cho công nghiệp.
Công Nghiệp:
Toàn thể những hoạt động kinh tế nhằm khai thác các tài nguyên và các nguồn năng lượng và chuyển biến các nguyên liệu ( gốc động vật, thực vật hay khoáng vật ) thành sản phẩm.
Dịch vụ:
Những hoạt động phục vụ nhằm thoả mãn những nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Tuỳ theo trường hợp, DV bao gồm: một công việc ít nhiều chuyên môn hoá, việc sử dụng hẳn hay tạm thời một tài sản, việc sử dụng phối hợp một tài sản lâu bền và sản phẩm của một công việc, cho vay vốn. Do nhu cầu rất đa dạng và tuỳ theo sự phân công lao động mà có nhiều loại DV: DV phục vụ sản xuất, kinh doanh; DV phục vụ sinh hoạt công cộng; DV cá nhân dưới hình thức những DV gia đình; những DV tinh thần dựa trên những nghiệp vụ đòi hỏi khả năng đặc biệt (hoạt động nghiên cứu, môi giới, quảng cáo); những DV liên quan đến đời sống và sinh hoạt công cộng (sức khoẻ, giáo dục, giải trí); những DV về chỗ ở, vv. Sản xuất, kinh doanh và DV tác động lẫn nhau chặt chẽ; DV là một điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh. DV pháp lí, tài chính, tiền tệ, vận tải, thông tin liên lạc... có vai trò rất quan trọng. Du lịch là lĩnh vực hoạt động DV có ý nghĩa kinh tế lớn. Sự phát triển DV hợp lí, có chất lượng cao là một biểu hiện của nền kinh tế phát triển và một xã hội văn minh. Do ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn nên hoạt động DV trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, có vị trí lớn trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia có tốc độ phát triển cao. Vd. ở Xingapo (1991), DV chiếm 61,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP); ở Hồng Kông (1989), DV chiếm 73,7%.
Trả lời Mai Le , 22:25 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan