Vẽ biểu đồ bài 35, 36, 39 địa lí 10 phần bài tập. mai thi rùi, giúp giùm nha?

Bài 4 / T 137
Bài này là vẽ biểu đồ cột bạn vẽ 2 cột tung , cột tung bên trái chỉ số khách còn cột bên phải là doanh thu vẽ ra rồi sau đó phân biệt , chú thích
Nhận xét :
Lượng khách du lịch đến và doanh thu du lịch không đồng đều ở mỗi quốc gia
* Nước Pháp có tổng khách du lịch đến nhiều nhất (75.1 triệu người)còn Mexico có tổng số khách du lịch đến ít nhất ( 20.6 triệu người )
* Nước Hoa Kì có doanh thu du lịch nhiều nhất ( 74.5 tỉ USD ) còn Mexico có doanh thu du lịch ít nhất (10.7 tỉ USD )

Bài 36 /141
Bài này chỉ có tính toán ra thôi tính theo công thức
Phải đổi đơn vị từ nghìn tấn ra triệu tấn
VD đường sắt có khối lượng vận chuyển là 8385 nghìn tấn = 8.385 triệu tấn và đổi mấy cái dưới
Sau đó chia lấy khối lượng luân chuyển chia cho khối lượng vận chuyển ra cự li vận chuyển trung bình
VD : Đường sắt 2725,4 / 8.385 = 325 km ( làm tròn số )

Bài 39 :
Vẽ biểu đồ cột chỉ chọn 2 cột dân số 2001 và GDP / người 2001 y hệt bài 35 như tôi đã nói
Bài này ko có nói nhận xét nên ko cần ghi ra
Trả lời Vi Du , 22:50 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan