Tai sao dong bang song hong la vung co muc do tap trung cong nghiep cao nhat?

Đồng bằng sông Hồng có nhiều điều kiện thuận lợi :
- Công nghiệp đc hình thành vào loại sớm nhất VN và phát triển mạnh trong thời kì đất nước thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa
- Có nhiều ngành công nghiệp trọng điểm :
+ CN chế biến lương thực thực phẩm
+ Sản xuất hàng tiêu dùng
+ Sản xuất vật liệu xây dựng
+ CN cơ khí
- Cơ cấu các ngành công nghiệp giống nhau
- Cơ cấu các ngành công nghiệp lhác nhau
Giá trị sản xuất công nghiệp còn thấp hơn đồng bằng sông cửu long là do :
- ĐB sông Cửu Long có vị trí thuận lợi hơn trong việc phát triênt kinh tế của vùng
- Ở đây tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
- Sản phẩm nông nghiệp dồi dào, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến LTTP
- CẢng Cần thơ - cang cửa ngõ của tiểu vùng sông Mê Kông
=> ĐB SCL có giá trị sx CN cao nhất nước.
Chúc bn học tốt
Trả lời Mai Le , 23:55 ngày 24/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan