Chủ đề:

Kỷ niệm ngày 30-4

Kỷ niệm ngày 30-4

Thảo luận 1

Nhân kỷ niệm ngày 30-4 ngày thống nhất đất nước.Em xin mở topic này để thảo luận về đề tài muôn thuở:Nguyên nhân thất bại của Việt Nam Cộng Hòa?
Theo em nguyên nhân quan trọng là Việt Nam DÂn Chủ Cộng Hòa được lòng dân hơn.Lý tưởng của họ là "giải phóng dân tộc thống nhất đất nước" rất phù hợp với truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta.Còn lý tưởng của VNCH chỉ đơn giản là "chống Cộng Sản " mà cộng sản lại chính là đồng bào họ !
lực lượng VNDCCH đã đánh thắng Pháp rửa được nỗi nhục mất nước gần 100 năm . Còn VNCH chỉ là 1 chế độ gồm các thành phần nổi tiếng là hợp tác với Pháp nay lại hợp tác với Mỹ .Rõ ràng tính chính nghĩa thuộc về VNDCCH.
Ngay cả cách gọi ngày 30-4, chúng ta gọi là ngày thống nhất đất nước , còn họ gọi là ngày quốc hận rõ ràng họ chỉ coi miền Nam là một nước tách biệt không liên quan đến miền Bắc.Bác Hồ đã nói "dân tộc Việt Nam là một" nên rất được lòng dân.
Đấy là suy nghĩ của em , mong các bác cho thêm ý kiến?

Thảo luận 2

cái này có nhiều rồi miễn bàn lại
nên dành cái chủ đề này để bàn về lễ kỉ niệm 30-4 của anh em hà nội

Thảo luận 3

Từ bài viết của Thủ Lĩnh
cái này có nhiều rồi miễn bàn lại
nên dành cái chủ đề này để bàn về lễ kỉ niệm 30-4 của anh em hà nội
anh em nào ở Hà Nội muốn off vào dịp 30/4 này thì cứ vào đây mà báo danh, sẵn tiện mấy bac post luôn số điện thoại có j em liên lạc gọi đi làm vài chén, hay đi hát hò j đó, dc kô?

Thảo luận 4

à mà chuyển xuóng mục kết bạn đi cho anh em còn vào báo danh chứ !

Thảo luận 5

Đã qua 30 tháng 4 năm 2009. Topic này sẽ tạm thời được khóa lại. 30 tháng 4 năm tới, ai nhớ thì nhắc tôi mở ra.
Cảm ơn.
Trả lời Mai Le , 09:53 ngày 17/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan