Tỷ giá ghi thế nào?

Thảo luận 1

cả nhà giúp em với, em đang làm về tiền ngân hàng bằng ngoại tệ, chỉ nhớ trước học có 2 phương pháp ghi tỷ giá ngoại tệ gì đó. bác nào rành về nó, chỉ hộ em nhá. Hình như có quy tắc gì mà các khoản tiền, nợ phải trả, phải thu khi tăng, giảm thì ghi tỷ giá nào đó>

Thảo luận 2

Cái đó là "tỷ giá hạch toán", và "tỷ giá thực tế"
Tỷ giá thực tế thưởng lấy là tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng , hay ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch
Tỷ giá hạch toán là tỷ giá ghi sổ sách kế toán,
VD: Ngày 1/1 mua 2000 USD, tỷ giá giao dịch lúc đó là a
Ngày 31/1 bán 2000USD, tỷ giá giao dịch lúc đó là b. Thì tại ngày 31/1 ấy, tỷ giá thực tế là b, còn tỷ giá hạch toán (tỷ giá ghi sổ) là a

Thảo luận 3

hihi, thanks bạn nhá, nhưng mình muốn có ít tài liệu về các trường hợp khác, bhi tỷ giá như nào ý, khi nào dùng tỷ giá nào?

Thảo luận 4

Trước hết : Các TK đầu 1 , 2 , 6 ,8 nếu bạn định khoản nợ thì bạn dùng tỉ giá thực tế bình quân liên ngân hàng nha., ngược lại bạn ghi tỉ giá ghi sổ tại đơn vị bạn nha.
Các TK đầu 3 , 4 , 5, 7 nếu bạn định khoản có bạn dùng tỉ giá thực tế bình quân liên ngân hàng , ngược lại bạn dùng tỉ giá ghi sổ
Trong loại tk 1 , riêng các TK TIỀN khi ghi giảm bạn ghi tỉ giá xuất chi ngoại tệ nha : fifo , lifo...; TK 131 thì hơi đặc biệt hơn xí : trường hợp bạn nhận ứng trước 1 khoản tiền của khách hàng . Bạn hạch toán là: N1122:TGTT/C131:TGTT luôn nha . vì bạn hạch toán lần đầu đối với TK lưỡng tính này.
TK 331 cũng vậy: khi bạn đưa trước cho người bán 1 khoản tiền cược , bạn hạch toán: N331:TGTT/C1122:TG xuất ngoại tệ tại cty nha.
Trả lời Mai Le , 14:49 ngày 02/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan