Khu vực Hà Nội 1: Danh sách nhà trẻ cho bé

Thảo luận 1

Little Stars
Little Stars/ Điện thoại: 043.9274648/ Địa chỉ 1: 27 Phan Huy Ích /
Loại trường: Dân lập/ Dịch vụ nhà trẻ: /
Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mần non, giáo dục, Little Stars, trẻ em
Global
Global/ Điện thoại: 043.7755911/ Địa chỉ 1: Lô C3, Khu Đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa
Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ:
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mầm non, mẫu giáo, trẻ em, giáo dục
Nắng Mai
Nắng Mai/ Điện thoại: 043.8546321/ Địa chỉ 1: P. 108, H4, Khu tập thể Thanh Xuân Nam, Ngõ 445 đường Nguyễn Trãi
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ:
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trẻ em, mầm non, mẫu giáo
Mần non Sao Mai
Mần non Sao Mai/ Điện thoại: 043.7321974/ Địa chỉ 1: Số 48 Lương Sử C, đường Quốc Tử Giám
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ
Độ tuổi: Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, nhà trẻ, mẫu giáo, mần non, Sao Mai
Buratino
Buratino/ Điện thoại: 043.8521015 / Địa chỉ 1: Số 6, Ngách 41/1, Phố Đông Tác, Kim Liên
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ:
Độ tuổi: Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mần non, nhà trẻ, trẻ em, Buratino
Hải Phương
Hải Phương/ Điện thoại: 042.2488499/ Địa chỉ 1: 206-208 K12 khu đô thị Việt Hưng
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ:
Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mần non, mẫu giáo, Hải Phương, nhà trẻ
Dream House
Dream House/ Điện thoại: 043.8430422/ Địa chỉ 1: Số 3 ngõ 30, Lý Nam Đế
Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: /
Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, Dream House, nhà trẻ, mẫu giáo, trường mầm non
Talent Garden
Talent Garden/ Điện thoại: 043.8230330/ Địa chỉ 1: 23 Ngõ 6 Vạn Phúc /
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: / Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non, Talent Garden
Babybears
Babybears/ Điện thoại: 043.8235485/ Địa chỉ 1: Số 10 ngõ Hàng Bột, Cát Linh
Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi
Chương trình học: Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, nhà trẻ, mẫu giáo, Babybears, trẻ em
Cherie Hearts
Cherie Hearts/ Điện thoại: 043.7153935/ Địa chỉ 1: 51 Xuân Diệu
Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Nội trú, Có đưa đón
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, Ngôn ngữ, Văn học, Mầm non, Cherie Hearts
Trường mần non Koala House
Trường mần non Koala House/ Điện thoại: 043.9747617 - 043.9747681/ Địa chỉ 1: 340 Bà Triệu
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Nội trú, Có đưa đón
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi/
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mần non, Koala House, mẫu giáo, trẻ em
Hanoi - FasTracKids
Hanoi - FasTracKids/ Điện thoại: 043.9411316/ Địa chỉ 1: 18 Yết Kiêu /
Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ
Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi
Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, fas trackids, mẫu giáo, bé thông minh, giáo dục
SESAME GARDEN
SESAME GARDEN/ Điện thoại: 043.8230330/ Địa chỉ 1: 23B, Ngõ 6, Vạn Phúc / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Bán trú, Nội trú, Có đưa đón/ Thời gian học: 2 ca, 1 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, sesame, nhà trẻ, mẫu giáo, giáo dục Việt Nam thu gọn
Mầm non Hoàng Gia
Mầm non Hoàng Gia/ Điện thoại: 043.7624788/ Địa chỉ 1: 343,Đội Cấn / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi, Có đưa đón/ Thời gian học: Học cả tuần, Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, Hoàng Gia, tài năng trẻ em, phát triển trí tuệ, chất lương thu gọn
ĐC 1: 343,Đội Cấn

Trường mầm non Just Kids
Trường mầm non Just Kids/ Điện thoại: 043.5569808/ Địa chỉ 1: Số 42, Ngõ 61 Đường Trần Duy Hưng/ Địa chỉ 2: Phòng 101-102 Nhà CT4 Mỹ Đình - Sông Đà (gần The Manor) , Mễ Trì / Loại trường: Dân lập/ Học phí: <100.000 - 500.000 VNĐ/ khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Bán trú/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, Mẫu giáo, nhà trẻ thu gọn
ĐC 1: Số 42, Ngõ 61 Đường Trần Duy Hưng
ĐC 2: Phòng 101-102 Nhà CT4 Mỹ Đình - Sông Đà (gần The Manor) , Mễ Trì
• Mầm non Quốc tế Kid’s sun
Mầm non Quốc tế Kid’s sun/ Điện thoại: 043.7832806/ Địa chỉ 1: Số 16 Lô 3B Phố Trung Hòa - Phường Trung Hoà / Loại trường: Quốc tế/ Học phí: 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ/khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Nội trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , hệ thống camera, có xe đưa và đón, dinh dưỡng và an toàn, giáo dục quốc tế thu gọn
ĐC 1: Số 16 Lô 3B Phố Trung Hòa - Phường Trung Hoà

Trường mầm non tư thục Green Garden
Trường mầm non tư thục Green Garden / Điện thoại: 043.7853988 / Địa chỉ 1: 116CT4 – Khu đô thị Sông Đà - Xã Mỹ Đình / Loại trường: Tư thục/ Học phí: <100.000 - 500.000 VNĐ/ tháng/ Dịch vụ nhà trẻ: Nội trú, Ăn 2 buổi, Văn học, Âm nhạc , Toán- Tiếng Anh-, Tạo hình thu gọn
ĐC 1: 116CT4 – Khu đô thị Sông Đà - Xã Mỹ Đình

Trường mầm non tư thục Pinky
Trường mầm non tư thục Pinky/ Điện thoại: 043.7831943/ Địa chỉ 1: Số 10 Lô 12A Trung Yên - Phường Trung Hoà / Loại trường: Tư thục/ Học phí: <100.000 - 500.000 VNĐ/ khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Nội trú/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , Lớp nhà trẻ, Lớp mẫu giáo bé, Lớp mẫu giáo nhỡ, Lớp mẫu giáo lớn thu gọn
ĐC 1: Số 10 Lô 12A Trung Yên - Phường Trung Hoà

Mầm non tư thục Baby Stars
Mầm non tư thục Baby Stars / Điện thoại: 043.7832668 / Địa chỉ 1: 132 Phố Trung Kính / Loại trường: Tư thục/ Học phí: <100.000 - 500.000 VNĐ/ khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Nội trú/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , học hát, học múa, học vẽ, học chữ, học tiếng Anh thu gọn
ĐC 1: 132 Phố Trung Kính

Mầm non tư thục chất lượng cao Teddy House
Mầm non tư thục chất lượng cao Teddy House/ Điện thoại: 046.2920988/ Địa chỉ 1: N5 - A1 Phú Mỹ - Mỹ Đình - Xã Mỹ Đình / Loại trường: Tư thục/ Học phí: <100.000 - 500.000 VNĐ/ khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Nội trú/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , Mẫu giáo bé: 3 – 4 tuổi, Mẫu giáo nhỡ: 4 -5 tuổi- Mẫu giáo lớn: 5 -6 tuổi, Nhà trẻ: 24 – 36 tháng thu gọn
ĐC 1: N5 - A1 Phú Mỹ - Mỹ Đình - Xã Mỹ Đình

Trung tâm Hy Vọng
Trung tâm Hy Vọng/ Điện thoại: 046.8529447 - 0915542004 - 0914322666/ Địa chỉ 1: Ngõ 290 Kim Mã/ Địa chỉ 2: Số 32, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ / Loại trường: Tư thục/ Học phí: 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ/khóa/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 2 buổi/ Thời gian học: / Độ tuổi: / Chương trình học: , Trung tâm Hy Vọng, chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ, trẻ bệnh Down thu gọn
ĐC 1: Ngõ 290 Kim Mã
ĐC 2: Số 32, ngõ 4, phố Đặng Văn Ngữ

Trường Mẫu giáo Chim Non
Trường Mẫu giáo Chim Non/ Địa chỉ: 86 phố Lò Đúc/ Điện thoại: 043.9714881 - 043.9782740 / Loại trường: Công lập/ Học phí: Bình thường/ Dịch vụ nhà trẻ: , chim non, bếp ăn một chiều, điều hòa, vi tính thu gọn
86 phố Lò Đúc

Mầm non Hoa Linh - Baby Home
Mầm non Hoa Linh - Baby Home/ Địa chỉ: Khu K - Làng Quốc Tế Thăng Long - Đường Trần Đăng Ninh/ Điện thoại: 043.7910787 - 043.7545309 - 0913226478 / Loại trường: Tư thục/ Học phí: Đắt/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Bán trú, Hoa Linh, nhật ký, projector, mầm non Singapore thu gọn
Khu K - Làng Quốc Tế Thăng Long - Đường Trần Đăng Ninh

Mầm non chất lượng cao Mai Ca
Mầm non chất lượng cao Mai Ca/ Địa chỉ: Số 1 - Ngõ 19A - Nguyễn Trãi/ Điện thoại: 043.5682189 - 0904134285 / Loại trường: Tư thục/ Học phí: / Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi, Có đưa đón, Mai Ca, dịch vụ ăn tối, máy tính, phòng âm nhạc thu gọn
Số 1 - Ngõ 19A - Nguyễn Trãi

Mầm non Full House
Mầm non Full House/ Địa chỉ: Số nhà 17 Khu TT TEKCAST Ngõ Tuổi Trẻ, Hoàng Quốc Việt/ Điện thoại: 046.2184360 - 046.2690717 - 0983085118 / Loại trường: Tư thục/ Học phí: Đắt/ Dịch vụ nhà trẻ: Ăn 1 buổi, Bán trú, Ăn 2 buổi, Có đưa đón, năng khiếu, lớp nhỡ, dạy tiếng anh, tết thiếu nhi thu gọn
Số nhà 17 Khu TT TEKCAST Ngõ Tuổi Trẻ, Hoàng Quốc Việt
• Mầm non tư thục Liễu Giai
Mầm non tư thục Liễu Giai/ Điện thoại: 043.7832616/ Địa chỉ 1: 14 phố Trung Kính / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi, Có đưa đón/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca, 1 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, bé, yêu thương, trường, dinh dưỡng thu gọn
ĐC 1: 14 phố Trung Kính

Mầm non Lê Quý Đôn
Mầm non Lê Quý Đôn/ Điện thoại: 043.7871014/ Địa chỉ 1: Lô NT1, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2 / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, Australia, giáo viên thu gọn
ĐC 1: Lô NT1, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2

Mầm non Color House
Mầm non Color House/ Điện thoại: 043.5576673/ Địa chỉ 1: Số 8 – ngõ 102 Ngụy Như kon Tum / Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, trẻ, tạo hình, nhạc , tiếng anh thu gọn
ĐC 1: Số 8 – ngõ 102 Ngụy Như kon Tum

Mầm non Blue Star
Mầm non Blue Star/ Điện thoại: 043.7281317/ Địa chỉ 1: B3A 128 - Thuỵ Khuê / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, blue, trường, giáo dục, học tập thu gọn
ĐC 1: B3A 128 - Thuỵ Khuê

Mầm Non Kidlinks
Mầm Non Kidlinks/ Điện thoại: 043.7617707/ Địa chỉ 1: Số 14, ngách 97/35, ngõ 97 phố Văn Cao/ Địa chỉ 2: Số 26, ngõ 6A, phố Thành Công / Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, ba đình, giáo viên thu gọn
ĐC 1: Số 14, ngách 97/35, ngõ 97 phố Văn Cao
ĐC 2: Số 26, ngõ 6A, phố Thành Công

Mầm non KidsFun
Mầm non KidsFun/ Điện thoại: 042.2424884/ Địa chỉ 1: 68/12A Lý Nam Ðế / Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, chất lượng, giáo dục thu gọn
ĐC 1: 68/12A Lý Nam Ðế


Mầm non VIMECO
Mầm non VIMECO/ Điện thoại: 042.2500930 / Địa chỉ 1: Tầng 1,2,3 tòa nhà CT2-khu chung cư VIMECO – Trung Hòa / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Học cả tuần, Nghỉ chủ nhật, 3 ca, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, chăm sóc, chất lượng thu gọn
ĐC 1: Tầng 1,2,3 tòa nhà CT2-khu chung cư VIMECO – Trung Hòa

Mầm non Canada Maple Bear
Mầm non Canada Maple Bear/ Điện thoại: 042.2206848/ Địa chỉ 1: Tầng 7, Vincom Park Place, 114 Mai Hắc Đế / Loại trường: Quốc tế/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi, Có đưa đón/ Thời gian học: Học cả tuần, Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, canalda, trẻ em thu gọn
ĐC 1: Tầng 7, Vincom Park Place, 114 Mai Hắc Đế

Mầm non Bình Minh
Mầm non Bình Minh/ Điện thoại: 043.7534203/ Địa chỉ 1: 218 Lạc Long Quân / Loại trường: Công lập/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, mầm non, khang trang, mẫu giáo thu gọn
ĐC 1: 218 Lạc Long Quân

Mầm non Ngôi Sao Xanh
Mầm non Ngôi Sao Xanh/ Điện thoại: 043.7737776/ Địa chỉ 1: Số 8 - ngách 29/49 - ngõ 49 - Huỳnh Thúc Kháng / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Học cả tuần, Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca, 1 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mầm non, chất lượng, bé, giáo dục thu gọn
ĐC 1: Số 8 - ngách 29/49 - ngõ 49 - Huỳnh Thúc Kháng

Mầm non Việt Úc
Mầm non Việt Úc/ Điện thoại: 042.2434498/ Địa chỉ 1: A8-BT1 - ĐTM Văn Quán/ Địa chỉ 2: A8-TT9 - ĐTM Văn Quán / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca, 1 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mầm non, việt úc, giáo dục, chât lượng thu gọn
ĐC 1: A8-BT1 - ĐTM Văn Quán
ĐC 2: A8-TT9 - ĐTM Văn Quán

Mầm Non Kids Garden
Mầm Non Kids Garden/ Điện thoại: 043.7689444/ Địa chỉ 1: Số N5B, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Mỹ Đình / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: Bán trú, Ăn 2 buổi/ Thời gian học: Nghỉ chủ nhật, Nghỉ thứ 7, 2 ca, 1 ca/ Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trường, trẻ em, song ngữ, phát triển thu gọn
ĐC 1: Số N5B, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Mỹ Đình

Mầm non Mùa Xuân
Mầm non Mùa Xuân/ Điện thoại: 043.8346179 / Địa chỉ 1: D101 Ngõ 76 Kim Mã / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: / Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trẻ em, mầm non, Mùa Xuân, giáo dục thu gọn
ĐC 1: D101 Ngõ 76 Kim Mã

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương/ Điện thoại: 0979069189/ Địa chỉ 1: Lô NT khu đô thị X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: / Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Chương trình đặc biệt, Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, mầm non, trẻ em, Hoa Hướng Dương, giáo dục trẻ thu gọn
ĐC 1: Lô NT khu đô thị X2 Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt

Nemogarden
Nemogarden/ Điện thoại: 043.7337674/ Địa chỉ 1: Nhà số 9, ngách 34A/24 Trần Phú / Loại trường: Tư thục/ Dịch vụ nhà trẻ: / Thời gian học: / Độ tuổi: Từ 5 đến dưới 6 tuổi, Từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi, Từ 3 tuổi đến 4 tuổi, Từ 18 đến dưới 3 tuổi, Từ 14 đến 18 tháng tuổi/ Chương trình học: Vi tính, Kể chuyện, Thủ công mỹ nghệ, Toán, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Học văn hóa trẻ theo chuyên đề, Các hoạt động tạo hình, trẻ em, mầm non, Nemogarden, giáo dục trẻ thu gọn
ĐC 1: Nhà số 9, ngách 34A/24 Trần Phú
Trả lời Vi Du , 15:50 ngày 10/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan