Mẫu bảng kê hàng hóa bán lẻ

Thảo luận 1

Trích TT 129 "Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hoá đơn thì phải lập hoá đơn theo quy định, trường hợp không lập hoá đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ. Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ Bảng kê bán lẻ để lập hoá đơn làm căn cứ tính thuế"
Bạn nào có mẫu bảng kê bán lẻ cho mình xin, nếu đựơc gửi vào mail : [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

Thảo luận 2

Các TT hướng dẫn về Thuế GTGT gần đây và TT 60/2007/TT-BTC không quy định chi tiết mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ. Tuy nhiên bạn có thể tự thiết kế mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ theo mẫu 06/GTGT quy định tại TT 120/2003/TT-BTC.

Thảo luận 3

Trích Nguyên văn bởi ngocthegian View Post
Trích TT 129 "Cơ sở kinh doanh trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hoá đơn, nếu người mua yêu cầu cung cấp hoá đơn thì phải lập hoá đơn theo quy định, trường hợp không lập hoá đơn thì phải lập Bảng kê bán lẻ. Cuối ngày cơ sở kinh doanh căn cứ Bảng kê bán lẻ để lập hoá đơn làm căn cứ tính thuế"
Bạn nào có mẫu bảng kê bán lẻ cho mình xin, nếu đựơc gửi vào mail : [Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]
Bạn tải mẫu đó tại đây

Tệp đính kèm:
[Chỉ có thành viên mới có thể nhìn thấy links. Bạn hãy nhấn vào đây để đăng ký...]

Thảo luận 4

Em cảm ơn. Nhưng em vẫn thấy thắc mắc "Người bán hàng hóa dịch vụ phải lập bảng kê bán lẻ theo từng lần bán , theo từng mặt hàng''. Như vậy trong một ngày em bán hàng cho mười khách hàng thuộc diện không phải lập hoá đơn thì em lại phải lập mười cái bảng kê bán lẻ ah. (Ví dụ là hàng hoá cùng thuế suất) Thế thì sau đó từ mười cái bảng kê đó em mới tổng lại các mặt hàng và viết hoá đơn một lần ah.
Em cứ nghĩ là bán cho mười khách hàng trong một ngày thì cũng chỉ lập chung một bảng kê, người mua tên chung là "khách hàng mua lẻ" và kê tổng hợp hàng bán, từ đó vào hoá đơn.
Mọi người cho em thêm ý kiến
Trả lời Mai Le , 19:54 ngày 17/11/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan