Công thức dò tìm giá trị

Thảo luận 1

Xin chào tất cả các anh chi trên diên đàn, em có bài tập dò tìm gia trị lớn nhất từ 2 cột dữ liệu, kết quả trả về tại 1 ô là gia trị ngày và tháng tương ứng với gia trị đó. cấu trúc dữ liệu có file em gửi kèm theo, nhờ các anh chị giúp em.

Thảo luận 2

Nguyên văn bởi bee111
Xin chào tất cả các anh chi trên diên đàn, em có bài tập dò tìm gia trị lớn nhất từ 2 cột dữ liệu, kết quả trả về tại 1 ô là gia trị ngày và tháng tương ứng với gia trị đó. cấu trúc dữ liệu có file em gửi kèm theo, nhờ các anh chị giúp em.
Nếu chỉ dò trong tháng 7 và 8 thì đơn giản, tuy nhiên mình làm công thức áp dụng cho dò tìm cả năm luôn, đỡ mất công hỏi nữa.

Code:
="Gia tri lon nhat la "&MAX($C$3:$N$33)&" vao ngay "&MAX(IF($C$3:$N$33=MAX($C$3:$N$33),ROW($C$3:$N$33),""))-2&" thang "&MAX(IF($C$3:$N$33=MAX($C$3:$N$33),COLUMN($C$3:$N$33),""))-2
Kết thúc bằng Ctrl-Shift-Enter

Điều kiện là ngày, tháng phải liên tục.

Thảo luận 3

cảm ơn bác BEBO021999, ham cua bác chạy rất tốt, bác có thể giải thich công thức đó cho em hiểu được không a?

Thảo luận 4

Nguyên văn bởi bee111
cảm ơn bác BEBO021999, ham cua bác chạy rất tốt, bác có thể giải thich công thức đó cho em hiểu được không a?
Giá trị lớn nhất trong vùng:MAX($C$3:$N$33) = 800
IF($C$3:$N$33=MAX($C$3:$N$33),ROW($C$3:$N$33),"") -> Tìm giá trị lớn nhất (800) trong vùng, trả về thứ tự dòng (=20)
Trừ đi 2 sẽ ra giá trị ngày (=18)
Tương tự cho giá trị tháng.

Thảo luận 5

em cảm ơn bác đã tận tình chỉ bảo, em lại phiền bác tí nữa, vẫn bài toán trên thay vì tìm giá trị lớn nhất của tất cả 12 tháng mà chỉ tìm giá trị lớn nhất của 2 tháng là tháng 3 và tháng 5 (2 cột tháng này không liền nhau, và trong bảng có dữ liệu của nhiều tháng). Bác làm giúp em với

Thảo luận 6

Nguyên văn bởi bee111
em cảm ơn bác đã tận tình chỉ bảo, em lại phiền bác tí nữa, vẫn bài toán trên thay vì tìm giá trị lớn nhất của tất cả 12 tháng mà chỉ tìm giá trị lớn nhất của 2 tháng là tháng 3 và tháng 5 (2 cột tháng này không liền nhau, và trong bảng có dữ liệu của nhiều tháng). Bác làm giúp em với
Nếu dữ liệu sắp xếp đúng như vậy (từ tháng 6-12):
Ctrl-F3, đặt Name: Ngay
PHP Code:
=IF(ISERROR(MATCH(MAX('CB-13'!$G$6:$G$36,'CB-13'!$J$6:$J$36),'CB-13'!$J$6:$J$36,0)),MATCH(MAX('CB-13'!$G$6:$G$36,'CB-13'!$J$6:$J$36),'CB-13'!$G$6:$G$36,0)&" / "&7,MATCH(MAX('CB-13'!$G$6:$G$36,'CB-13'!$J$6:$J$36),'CB-13'!$J$6:$J$36,0)&" / "&8) 
Công thức tính :
Code:
="Gia tri tham so lon nhat la "&MAX($G$6:$G$36,$J$6:$J$36)&" vao ngay "&TRIM(LEFT(Ngay,2))&" thang "&TRIM(RIGHT(Ngay,2))

Thảo luận 7

cảm ơn bác Bebo021999, ham của bác chạy rất tốt, nhưng bác có cách nào ngắn gọn hơn được không a?

Thảo luận 8

Xin chào bác Bebo021999, em lại phiền bác lần nữa, cung như bài toán lần trước nhưng so sánh thêm 1 cột nữa và giá trị trả vè của tháng là chữ số La mã như ở dòng tiêu đề ấy. Bác giúp em với nhé, xin cảm ơn bác trước

Thảo luận 9

Nguyên văn bởi bee111
Xin chào bác Bebo021999, em lại phiền bác lần nữa, cung như bài toán lần trước nhưng so sánh thêm 1 cột nữa và giá trị trả vè của tháng là chữ số La mã như ở dòng tiêu đề ấy. Bác giúp em với nhé, xin cảm ơn bác trước
Tối nay buồn quá, làm tạm cái hàm "xi-ma-chao" này để thay buồn bằng....nhức cái đầu chơi. Híc
="Gía trị tham số lớn nhất là "&MAX($G$6:$G$36,$J$6:$J$36,$M$6:$M$36)&" vào ngày "&MATCH("*-"&MAX($G$6:$G$36,$J$6:$J$36,$M$6:$M$36)&"-*",("-"&$G$6:$G$36&"-"&$J$6:$J$36&"-"&$M$6:$M$36&"-"),0)&" tháng "&IF(MAX($G$6:$G$36)=MAX($G$6:$G$36,$J$6:$J$36,$M$ 6:$M$36),$E$2,IF(MAX($J$6:$J$36)=MAX($G$6:$G$36,$J $6:$J$36,$M$6:$M$36),$H$2,$K$2))
Óp-la gì xa quá, hổng đi nhậu được cũng buồn
Thân

Thảo luận 10

Nguyên văn bởi concogia
Tối nay buồn quá, làm tạm cái hàm "xi-ma-chao" này để thay buồn bằng....nhức cái đầu chơi. Híc

Óp-la gì xa quá, hổng đi nhậu được cũng buồn
Thân
Bác concogia cho em hỏi chút: Em không hiểu 2 ký tự "*-" và "-*" có ý nghĩa như thế nào. Bác có thể giải thích cho em được không ? Cảm ơn bác.
Trả lời Mai Le , 17:35 ngày 01/03/2014 Xem thêm
Thảo luận liên quan