Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 25/2/2009

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 25/2/2009
Đề thi học sinh giỏi môn Lịch Sử 25/2/2009

Câu 1: (2,5đ)
Nhận xét về khuynh hướng chính trị, kết cục và ý nghĩa của các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

Câu 2: (2,5đ)
Phân tích ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 3: (3đ)
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền đc xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng ta.

Câu 4: (3đ)
Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam có phải là một cuộc cách mạng bạo lực hay kô? Tại sao?

Câu 5: (3đ)
Vì sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân ta phải thực hiện phương châm đánh lâu dài?

Câu 6: (3đ)
Phân tích điều kiênh bùng nổ và ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam Việt Nam (1959 - 1960)

Câu 7: (3đ)
Trình bày và nhận xét về sự phân chia khu vực anhe hưởng và sự xung đột Đông-Tây diễn ra ở châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ II đến giữa những năm 70 (thế kỉ XX)
Trả lời Son Dong , 15:11 ngày 25/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan