nHỮNG BÀI VĂN HAY LỚP 9

Thảo luận 1

những bài văn hay lớp 9

--------------------------------------------------------------------------------

-Tóm tắt văn bản tự sự (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=701)
-Thuyết minh kết hợp với miêu tả (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=683)
-Thuyết minh kết hợp với giải thích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=682)
-Tư liệu về 1 số di sản văn hóa danh lam di tích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=696)
-Kể 1 câu chuyện em biết về bác Hồ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=721)
-Bạn ơi đừng nghỉ học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=720)
-Tiếng gọi của biển (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=719)
-Cánh diều tuổi thơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=718)
-Kể về kỉ niệm đáng nhớ của mình và thầy cô giáo dạy văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=717)
-Kể về kỉ niệm 1 bài tập làm văn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=716)
-Kể cho bạn nghe 1 chuyện lý thú cảm động bùn cuời (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=715)
-Tưởng tượng là nhà văn Năm Cao.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=714)
-Kể lại 1 câu chuyện cảm động về tình bạn trong cấp 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=713)
-Kể lại MỘT BỮA NO theo lời kể và mắt nhìn của cháu gái bà cụ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=712)
-Tưởng tượng gặp nguời lính lái xe trong TĐXKK ( bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=711)
-Kể một lần em mắc lỗi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=710)
-Nhân 20-11 kể các bạn nghe kỷ niệm đáng nhớ về thây cô cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=709)
-Kể về cuộc gặp gỡ bộ đội nhân 22-12 (bài viết số 3) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=708)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ,kể lại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=707)
-Hồi tưởng những gì em đã nghe đã thấy trong tựu trường đầu tiên (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=706)
-Kể lại 1 giấc mơ trong đó em gặp người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=705)
-Kể lần đi tảo mộ nhân dịp Thanh Minh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=704)
-Kể lại và nêu cảm nghĩ khi em chơi xấu bạn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=703)
-Kể lại trận đấu ác liệt mà em đã nghe hay xem phim ảnh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=702)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=700)
-Trò chơi đá gà (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=699)
-Thăng Long đất ca trù (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=698)
-Thuyết minh về chiếc nón lá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=697)
-Hang động Phong Nha Kẻ Bàng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=695)
-Giới thiệu Sài Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=694)
-Múa rối nước (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=693)
-Bánh giày quán gánh trong ngày lễ Hùng Vương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=692)
-Nếp rồng quê tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=691)
-Khoai lang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=690)
-Cây tre bạn đường 1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=689)
-Cây bưởi đa xanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=688)
-Cây dừa ở quê em (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=687)
-Cây lúa việt nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=686)
-Việt Nam ơi ta gọi tên mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=685)
-Cây tre việt nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=684)
-Trình bày vấn đề tự học 2i (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=681)
-Mùa giáng sinh đáng nhớ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=677)
-Người bạn của tôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=676)
-Bà bán bánh khoai nuớng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=675)
-Mẹ của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=674)
-Kể về những người thân yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=673)
-Kể về kỉ niệm giữa mình và thầy cô giáo cũ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=672)
-Kể về một người thân đã xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=671)
-Thuyết minh cây Gòn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=670)
-Trình bày vấn đề tự học (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=431)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=430)
-Con Trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=429)
-Cây chuối trong đời sống người Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=428)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=427)
-Cây lúa trong đời sống người Việt Nam 3ơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=426)
-Trinh bày vấn đề tự học 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=425)
-Công việc đọc sách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=424)
-Thuyết minh về cây chuối (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=423)
-Công việc đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=422)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=421)
-Con trâu ở làng quê Việt Nam 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=420)
-Giới thiệu về chợ vùng cao (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=419)
-Giới thiệu về chợ miền tây nam bộ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=418)
-Giới thiệu về di tich Lam Kinh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=417)
Lũng Cú vẻ đẹp cực bắc tổ quốc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=416)
-Giới thiệu về ATK An toàn khu kháng chiến (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=415)
-Phú Quốc vẻ đẹp diệu kì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=414)
-Giới thiệu về đá ở Hà Giang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=413)
-Rừng tràm Gao Giồng ( Đồng Tháp ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=412)
-Đi hội chợ viếng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=411)
-Màu hoa phố núi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=410)
-Loài hoa em yêu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=409)
-Một lần trót dại (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=408)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=407)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân xa cách lâu ngày 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=406)
-Đóng vai 1 nhân vật trong Lặng Lẽ Sa Pa kể chuyện (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=405)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=404)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=403)
-Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=402)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 ) (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=401)
-Tưởng tượng 20 năm sau về thăm trường cũ( viết số 2 )2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=400)
-Kể lại 1 giấc mơ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=399)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=398)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=397)
-Viết thư kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=396)
-Kê lại giấc mơ trong đó gặp lại người thân (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=395)
-Kể lại giấc mơ gặp người thân 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=394)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=393)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thành 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=392)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=391)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=390)
-Thuật lại chiên công Quan Trung đại phá quân Thanh 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=389)
-Kể đoạn trích MGS mua kiều bằng lời văn của mình (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=388)
-Kể lại sự kiện Mã Giám Sinh mùa Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=387)
-Giới thiệu về phần tự sự chương trình Ngữ Văn lớp 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=386)
-Thuyết minh TP tự sự trong chương trình ngữ văn 9 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=384)
-Thuyết minh về tp tự sự đã học trong Ngữ Văn 9 T1 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=383)
-Tóm tắt đoạn 3 trong vở kịch tôi và chúng ta (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=382)
-Lập dàn ý dự kiến cho cuộc gặp gỡ với người lính lái xe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=381)
-Viết truyện ngắn theo đề tài tự chọn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=380)

Nghị luận xã hội

-Bàn luận về câu nói cùa Vương Dương Minh... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=744)
-Giải thích ý nghĩa và có tán thành cách xử thế của câu... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=745)
-Bàn về câu tục ngữ lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=743)
-Bàn luận về câu ca dao công cha như núi thái sơn... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=742)
-Bàn luận về câu ca dao " nhiễu điều phủ lấy giá gương nguời..." (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=741)
-Bàn về câu tục ngữ con hơn cha là nhà có phúc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=740)
-Không thầy đố mày làm nên học thầy ko tày học bạn.... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=739)
-Bàn luận câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=738)
Khan hiếm nước ngọt (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=737)
-Trong thế giới AIDS im lặng là chết (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=736)
-Sự quan trọng của lời nói (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=735)
-Sách và đọc sách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=734)
-Học để làm gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=733)
-Bàn về sự nhường nhịn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=732)
-Lòng khoan dung (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=731)
-Giữ gìn truyền thống bẳn sắc văn hóa dân tộc (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=730)
-Tác hại của thói đua đòi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=729)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa sai hẹn (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=728)
-Suy nghĩ về nếp sống văn hóa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=727)
-Bàn về tác phong lỗi sống (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=726)
-Cần tạo ra thói quen tốt trong xã hội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=725)
-Có gan nhận lỗi lầm (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=724)
-Bàn về việc tập thể dục có sức khỏe (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=723)
-Nêu suy nghĩ của em về tấm gương ko chịu khuất phục số phận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=722)
-Trình bày ý kiến về có công mài sắt có ngày nên kim (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=680)
-Bình luận câu lá lành đùm lá rách (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=679)
-Bình luận câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=678)
-Nêu ý kiến về Trò Chơi Điện Tử (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=435)
-Nêu suy nghĩ về tấm gương nghèo vượt khó (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=434)
-Lòng biết ơn thây cô (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=433)

-Nghị Luận Văn Học

-Nghị luận về bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=432)
-Phân tích về đẹp và bi kịch Vũ Nương trong Chuyện người... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=436)
-VIết nghị luận có câu Đáng thương thay cho Vũ Nương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=437)
-Cảm nhận của em về TK trong 8 câu cuối Kiều ở lầu NB (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=438)
-Phân tích và chứng minh diễn biến tâm trạng của ông Hai trong LÀNG (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=439)
-Cảm nhận về người lính trong 2 bài Đồng chí TDXKK" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=440)
-Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài TDXKK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=441)
-Hãy phân tích và chứng minh bút pháp ước lệ của TG qua Chị em TK (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=442)
-Suy nghĩ từ câu ca dao công cha như núi thai sơn nghĩa mẹ... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=443)
-Cảm nhận của em về lòng yêu của ND Miền Nam trong Viếng Lăng Bác 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=444)
-Cẩm nhận về lòng kính yêu tha thiết của ND miền nam vơi HCM (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=445)
-Nêu suy nghĩ về tình đồng chi qua bài Đông Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=446)
-Nếu suy nghĩ về điều em thích nhất trong lặng lẽ sa pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=447)
-Phân tích tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=448)
-Nêu ý kiến về Phương Định trong tác phẩm những ngôi sao xa xôi (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=449)
-Phân tích bài thơ Mây Và Sóng của Ta Go (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=450)
-Lập dàn ý cho bài phân tích bài văn Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=451)
-Phân tích bài thơ Một Mùa xuân nho nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=452)
-Phân tích vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong Lặng lẽ SaPa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=453)
]-Bình luận bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=454)
-Bình luận bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của Huy Cận (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=455)
-Phân tích đoạn thơ Kiều ở lầu Ngưng Bích (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=456)
-Phân tích đoạn thơ Chị em Thúy Kiều (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=457)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=458)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=459)
-Ánh Trăng của Nguyễn DUy cho em cảm nghĩ gì (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=460)
-Cảm nhận về Tản Đà qua bài Muốn Làm Thằng Cuội (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=461)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 7" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=462)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 6 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=463)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 5 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=464)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 4 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=465)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 3 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=466)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương 2 (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=467)
-Bình luận bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=468)
-Bình luận nội dung bài thơ nói với con của Y Phương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=469)
-Cảm nhận của em về CHIẾC LƯỢC NGÀ. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=746)
-Suy nghĩ của em về nhân vật Ông Hai trong LÀNG của kim Lân" (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=747)
-Cảm nhận vẻ đẹp thúy vân thúy kiều kim trọng nhận xét nghệ thuật (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=748)
-Hình tượng người lái xe trong TĐXKK của PTDuật. (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=749)
-Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=750)
-Phân tích bài thơ Đồng Chí (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=751)
-Phân tích đoạn thơ trong Đoàn Thuyền Đánh Ca (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=752)
-Phân tích 2 khổ thơ trong Đòan Thuyền Đánh Cá (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=753)
-Phân tích bài thơ tiểu đội xe không kính (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=754)
-Phân tích truyện Lặng Lẽ Sa Pa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=755)
-Phân tích đoạn thơ trong Mùa Xuân Nho Nhỏ (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=756)
-Phân tích đoạn thơ trong Sang Thu (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=757)
-Cảm nghĩ về Rô Bin Sơn ngoài đảo hoang (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=758)
-Phân tích nét nổi bật và tính cách lục vân tiên trong LVT cứu KNN (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=759)
-Phân tích nhân vật Nhuận Thổ trong Cố Hương (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=760)
-Nêu cảm nghĩ về người bà trong bài thơ Bếp Lửa (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=761)
-Phân tích diễn biến tâm trạng Hồng trong đoạn trích... (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=762)
-Phân tích nhân vật Bơ Men trong Chiếc Lá cuối cùng (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=763)
-Phân tích nhân vật Phi Líp trong truyện Bố (http://vanhocviet.net/showthread.php?t=764)
nGUỒN:HOAHOC

Thảo luận 2

1:link hỏng
2: ko có bài nghị luận đề 3 trang 22:đề chơi điện tử ý
=?vớ vẩn

Thảo luận 3

cũng đầy đủ đấy ... còn thiếu bài "con cò" của Chế Lan Viên thì phải
Trả lời Mai Le , 10:19 ngày 04/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan