Cần giải giúp gấp bài tập lý 8 về bình thông nhau

Thảo luận 1

một bình thông nhau gồm hai nhánh bình trụ thẳng đứng 1 và 2 có tiết diện ngang tương ứng là S1 =20cm2 và S2= 30cm2 . Trong bình có chứa nc' (Dn = 1000kg/m3 )Thả vào nhánh 2 một khối hình trụ đặc có diện tích đáy S3= 10cm2 , chiều cao h=10cm , làm bằng vật liệu có khối lượng riêng D= 900kg/m3 . Khi cân bằng thì trục đối xứng của khối trụ thẳng đứng.
a Tính chiều dài của phần khối trụ ngập trong nc'.
b Đổ thêm dầu( D dầu=800kg/m3)vào nhánh 2 Tính khối lượng dầu tối thiểu cần đổ vào để toàn bộ khối trụ ngập trong dầu và nước.
c tìm độ dâng lên của mực nc ở nhánh 1 so với khi chưa thả khối hình trụ và đổ thêm dầu ( nói ở câu 2 )
bài 2 : Một ấm bằng nhôm, khối lượng m1= 0,4 kh chứa 0,5 lít nc' ở nhiệt độ t1= 30 độ C . Để đun sôi nc ng ta dùng bếp điện công suất N1= 1100W, Hiệu suất 88%
Tính a Bỏ qua sự tỏa nhiệt của ấm và nc' ra môi tr` , tính thời gian đun sôi nc
b Kể từ khi nc sôi , nếu đun thêm 5 ph thì có bao nhiu gam nc hóa hơi
c Bây giờ dùng bếp có công suất N2= 736 W,hiệu suất và lượng nc trong ấm như câu 1 Khi đó thời gian t= 293 s thì nc sôi. Tính nhiết lượng trung bình do ấm và nc tỏa ra môi tr` trong mỗi giây
Bài 3 Một ng đi từ A đến B , nửa đoạn đg đầu có vận tốc v1 nửa đoạn đg sau có vận tốc v2 .Khi trở về thì nửa thời gian dầu có vận tốc v1 nửa thời gian sau có vận tốc v2 . So sánh vận tốc trung bình của ng đó khi đi và về

Thảo luận 2

bài 3:Lượt đi
Vtb=2S/T1+T2
=2S/(S/V1+S/V2)
=2V1V2/(V1+V2)
Lượt về
Vtb'=(S1+S2)/(T1'+T2')
=(T.V1+T.V2)/2T
=(V1+V2)/2
lấy Vtb'-Vtb=(V1+V2)/2 - 2V1V2/(V1+V2)
=(V1-V2)^2/ 2(V1+V2) >= 0
=>Vtb'>Vtb
Bài 1:a.
dùng PTCB lực giữa trọng lg và lực đẩy Assimet
có: P= F -->thế số vô CT tính ra h ngập trong nc'
b.tương tự câu a nhưng thêm lực đẩy của dầu
khi đó : P=Fn+Fd và Hd =H - Hn -->tính đc Hd
c.xét 2 điểm cùng nằm trên môt mặt phẳng nằm ngang
khi đó áp suất 2 điểm như nhau,tính đc độ chênh lệch 2 mực chất lỏng

Bài 2:a,b:thế số vô CT tính
c. ∆Q = Q' - Q
= N2.T2.H - N1.T1.H
nhiệt lượng tỏa ra MT trong mỗi s : p=∆Q/T2


Trả lời Vi Du , 13:42 ngày 05/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan