Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Bài 30 lịch sử 9 HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975

Bài 30 lịch sử 9
HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 1973-1975

I .Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh , đẩy mạnh sản xuất , ra sức chi viện cho tiền tuyến .


Trong hai năm 1973-1974 miền Bắc đã khôi phục kinh tế ,tiếp tục chi viện mọi mat vơi số lượng lớn cho miền Nam


* Khắc phục hậu quả chiến tranh:


Khắc phục hậu quả chiến tranh :cuối tháng 6-1973 căn bản hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn trên biển trên sông , bảo đảm việc đi lại bình thường .


* Đẩy mạnh sản xuất :


+ Sau hai năm ( 1973-1974) cơ bản khôi phục các cơ sở kinh tế , các hệ thống thủy nông , mạng lưới giao thông , công trình văn hóa giáo dục y tế .


Thí dụ : khôi phục cầu Long Biên (3-1973); nhà máy Việt Trì (5-1973);khôi phục đập nước Bái Thượng , nhà máy điện Hàm Rồng ….khôi phục đến đâu ta lo phát triển sản xuất đến đấy .


+ Kinh tế có bước phát triển . Cuối 1974 sản xuất công nông nghiệp trên một số mặt đã đạt và vượt mức 1964 và 1971. Đời sống nhân dân ổn định .


Cùng với khôi phục kinh tế , ổn định đời sống nhân dân miền Bắc luôn sát cánh với nhân dân miền Nam đáp ứng mọi yêu cầu của chiến trường


* Thực hiện nghĩa vụ hậu phương:


-Sức người , sức của 1973-1974 đưa vào miền Nam , Cam pu chia, Lào 20 vạn bộ đội , hàng vạn thanh niên xung phong , cán bộ chuyện môn , hàng chục vạn tấn vật chất ( vũ khí , thuốc men ,lương thực …)


-Đáp ứng cả hai yêu cầu:phục vụ chiến đấu và yêu cầu xây dựng vùng giải phóng(quốc phòng , kinh tế , văn hóa , giáo dục …)


-Nâng cấp và mở rộng tuyến đường chiến lược Nam -Bắc tổng cộng dài hơn 16.000 km .


II.Miền Nam đấu tranh chống “bình định -lấn chiếm” tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam .

a. Tình hình :


* Sau Hiệp Định Pa ri 1973, Mỹ để lại hai vạn cố vấn , tiếp tục viện trợ quân sự , kinh tế cho ngụy .

* Chính quyền Sài gòn vi phạm HĐ Pa ri , mở những cuộc hành quân “Bình định -lấn chiếm “


b. Miền Nam chống “bình định lấn chiếm”


* Ta nghiêm chỉnh thi hành HĐ Pa ri ,


* Kiên quyết giáng trả những cuộc hành quân”bình định lấn chiếm” của địch , bảo vệ vùng giải phóng .


* Giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đường 14 (Phước Long ) cuối 1974 đến đầu 1975 giải phóng tòan tỉnh Phước Long .


* Khôi phục và đẩy mạnh sản xuất tại các vùng giải phóng .


III. Giải phóng hoàn toàn miền Nam , giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc .


1.Chủ trương ,kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.


- Tình hình miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng


- Bộ Chính trị Trung Ương Đảng họp cuối 1974 đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976 . Nếu có thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975.


- Phải thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân .


2. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.


a. Chiến dịch Tây Nguyên :4-3 đến 24-3-1975:


-Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng.


-10-3-1975 ta tiến công và giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột .


-14-3-1975 địch rút khỏi Tây Nguyên , tháo chạy hỗn loạn .


-Ngày 24-3-1975 ta giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh ven biển miền Trung : Bình Định , Phú yên, Khánh Hòa …)


b. Chiến dịch Huế- Đà nẵng :21-3 đến 29-3--1975 .


-21-3 ta bao vây địch trong thành phố Huế và chặn đường rút chạy .


-25-3-1975 ta tiến vào Huế .


-26-3- giải phóng toàn tỉnh Thừa Thiên


-Cũng thời gian này ta giải phóng thị xã Tam Kỳ , Quảng Ngãi , uy hiếp và cô lập Đà Nẵng .


- 15 giờ chiều ngày 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh ven biển miền Trung , quần đảo Trường Sa .


c. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 9-4 đến 2-5-1975 :


- Ta chọc thủng phòng tuyến Phan Rang 16-4, Xuân Lộc 21-4.


- Ngày 18-4 TổngThống Mỹ ra lệnh di tản hết người Mỹ ra khỏi ra khỏi Sai Gòn .


- Ngày 21-4 ta phá vỡ “ lá chắn”Xuân Lộc , Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từ chức.


- 17 giờ ngày 26-4-1975 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu , 5 cánh quân đồng loạt tiến vào Sai gon đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch .


-Lúc 11 giờ 30 ngày 30-4 ta chiếm Dinh Độc Lập , Sai Gòn được giải phóng.


- 2-5-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam


-Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử hoàn toàn thắng lợi.


*Ý Nghĩa :


-Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng , đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta giải phóng các tỉnh còn lại ở Nam bộ .


-Tạo thời cơ cho Lào và Campuchia giải phóng đất nước .


IV Ý nghĩa lịch sử , nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)


* Ý nghĩa :


- Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc .


- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ .


- Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc .


- Mở ra kỷ nguyên mới độc lập , thống nhất , đi lên chủ nghĩa xã hội .


- Là thất bại nặng nề nhất , đã tác động mạnh đếnnội tình nước Mỹ .


- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới .


* Nguyên nhân thắng lợi :


-Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chủ Tịch .


-Đường lối chính trị ,quân sự , phương pháp cách mạng đúng đắn , sáng tạo, độc lập và tự chủ của Đảng ta .


- Truyền thống yêu nước ,sức mạnh đoàn kết chiến đấu của dân tộc .


- Có hậu phương miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa .


- Tình đòan kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương .


- Sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô , các nước Xã Hội Chủ Nghĩa anh em.
View more random threads:
  • Sử 9 Bài34 - TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU...
  • Sử 9 - Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM...
  • Sử lớp 9- Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ...
  • Sử 9 Bài 26.BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG...
  • Sử 9-Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU .
  • LỊCH SỬ 9 - Bài 3 :QUÁ TÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG...
  • Sử 9 -Bài32 - XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ...
  • Danh mục bài giảng lịch sử 9
  • Sử 9- 28:xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc...
  • Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Son Dong , 18:52 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan