Lịch sử 7 - Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
1. Tổ chức bộ máy chính quyền
_ Ở trung ương: Vua --> Quan đại thần --> 6 bộ ( lại, hộ, lễ, binh, hình, công) và cơ quan chuyên trách ( hàn lâm viện, quớc sử viện )
_ Ở địa phương: 5 đạo --> 13 đạo
Dưới 5 đạo là phủ, huyện --> xã
_ Nhận xét:
*Tổ chúc bộ máy nhà nước chặt chẽ và hoàn thiện hơn
* Thể hiện tính quân chủ chuyên chặt chẽ

2. Tổ chúc quân đội
_ Quân đội thời Lê được tổ chúc theo chính sách "Ngụ binh ư nông"
_Quân đội gồm 2 bộ phận chính: quân ở triền đình và quân ở địa phương.
_ Vùng biên giới được canh phòng bảo vệ, ko để xâm chiếm

3. Luật pháp
_Vua Lê Thánh Tông cho ban hành bộ luật Quốc triền hình luật hay Luật Hồng Đức
_Nội dung là bảo vệ quyề lợi của vua, hoàng tộc, bảo vệ quyền ởi của quan lại và giai cấp thống trị. Bảo vệ quốc gia, một số quyền lợi của phụ nữ


II. Tình hình kinh tế và xã hội:
1 Kinh tế
a) Nông nghiệp
_Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ
*Cho 25 vạn binh lính về quê làm ruộng
*Thực hiện chính sách "Ngụ binh ư nông"
*Đặt ra các chức quan chuyên trách: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
*Cho đắp đê
=> Nông nghiệp phục hồi và phát triển
b) Công thương nghiệp:
_Nhiều làng nghề thủ công chuyên nghiệp ra đời
_Nhà nước khuyến khích họp chợ, lập chở
c) Xã hội:
_Địa chủ --> Quan lại --> thợ thủ công, thương nhân --> nô tì

III. Tình hình văn hóa giáo dục
1. Tình hình Giáo dục và khoa cử
_Dựng lại Quốc Tử Giám
_Mở trường học
_Nho giáo chiệm địa vị độc tôn, phật giáo và đạo giáo bị hạn chế.

2.Văn hóa, văn học, nghệ thuật:
_Văn thơ chữ Hán có những tác phẩm nổi tiếng như: Bình ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca,...
_Văn học chữ Nôm có :Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,...
_ Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, niề tự hào của dân tộc, khi phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.
_Địa lí học có Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí
_Toán học có Đại thành toán pháp, lập thành toán pháp.
_Y học có Bản thảo thực vật toát yếu
_Nghệ thật sân khấu có ca, múa, nhạc, chèo tuồng được phục hồi nhanh chóng và phát triển
_Nghệ thật điêu khắc và kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ rệtvà đặc sắc tại các c6ng trình lăng tẩm như Cung điện Lam kinh (Thanh Hóa)

View more random threads:
  • Thế nào là lãnh địa phong kiến
  • Lịch sử 7 - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân...
  • Lịch sử 7 - Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư...
  • Lịch sử 7 - Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông...
  • Lịch sử 7 - Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân...
  • Đề kiểm tra 15 phút lịch sử lớp 7
  • Lịch sử 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh...
  • Lịch sử 7 - Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn...
  • Lịch sử 7 - Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
  • Xã hội phong kiến ở châu Âu được hình thành thế...
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Trả lời Mai Le , 20:00 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan