Lịch sử 6 - Bài 14: Nước Âu Lạc

Lịch sử 6 - Bài 14: Nước Âu Lạc

Sử 6 - Bài 14: Nước Âu Lạc

Bài 14: NƯỚC ÂU LẠC

1. Cuộc kháng chiến chống quần Tần xâm lược .
* Hoàn cảnh :
Vào cuối thế kỷ III TCN , thời vua Hùng Vương thứ 18 , nước Văn Lang không còn yên bình , vua chỉ ham vui chơi, lụt lội xảy ra,nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhà Tần đe dọa xâm lược .

* Diễn biến cuộc kháng chiến chống quần Tần xâm lược :
- Năm 218 TCN, quân Tần đánh xuống phương Nam ; bốn năm sau , quân Tần chiếm vùng Bắc Văn Lang ( nơi cư trú của người Lạc Việt và Tây Âu).
- Thục Phán lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến lâu dài ,đánh du kích : ngày trốn vào rừng , đêm đến ra đánh giặc , sáu năm sau giết được Hiệu úy Đồ Thư , nhà Tần bãi binh .

* Nguyên nhân thắng lợi :tinh thần đoàn kết và chiến đấu kiên cường của người Tây Âu và Lạc Việt ; tài chỉ huy của Thục Phán.

2. Nước Âu Lạc ra đời:

- Sau khi đánh thắng quân Tần, năm 207 TCN Thục Phán lên ngôi vua xưng là An Dương Vương , đóng đô ở Phong Khê , và hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt thành nước Âu Lạc .
- Đứng đầu nhà nước là An Dương Vương , giúp vua có Lạc Hầu và Lạc Tướng .Cả nước chia thành nhiều bộ , do Lạc Tướng đứng đầu , các chiềng chạ vẫn do Bồ Chính cai quản .
- So sánh vơi thời Vua Hùng ; quyền hành của An Dương Vương cao hơn và chặt chẽ hơn thời vua Hùng , đã có luật pháp và quân đội .

3. Đất nước thời Au Lạc có những tiên bộ đáng kể :

* Trong nông nghiệp:
-Lưỡi cày đồng được dùng phổ biến , lúa gạo rau củ nhiều hơn.
-Chăn nuôi, đánh cá , săn bắn đều phát triển .
*Nghề thủ công có nhiều tiến bộ như làm đồ gốm,dệt, làm đồ trang sức .
* Đặc biệt phát triển ngành xây dựng và luyện kim như rìu đồng, cuốc sắt , rìu sắt , giáo mác ,mũi tên đồng.
* Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo.Lưỡi cày đồng Cổ LoaMũi tên đồng Cổ LoaMuôn ngàn mũi tên Cổ Loa

Tham Khảo :

Cuộc kháng chiến chống Tần (214-208TCN)
Dồn quân địch vào thế nguy khốn, lúc đó lực lượng kháng chiến của người Việt mới tổ chức phản công lớn “đại phá quân Tần và giết được tướng giặc Đồ Thư, quân Tần phơi thây, máu chảy hàng mấy chục vạn người”. Năm 208TCN, nhà Tần phải xuống lệnh thu nốt số bại binh về nước.
Sau khi thống trị toàn Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng mở những cuộc chiến tranh bành trướng quy mô lớn xuống phía nam Trường Giang thôn tính các tộc người Việt (Bách Việt).
50 vạn quân Tần do Đồ Thư chỉ huy đánh xuống phía nam. Khoảng năm 214 trước công nguyên, quân Tần tiến vào vùng cư trú của người Âu Việt và Lạc Việt là tổ tiên của dân tộc Việt Nam hiện nay.

Trước sức mạnh của quân Tần, nhiều tộc người Việt bị khuất phục và bị thôn tính. Tổ tiên ta kiên trì cuộc kháng chiến chống quân Tần với cách đánh theo kiểu “vườn không nhà trống” và chiến tranh du kích, ban ngày thì lẩn tránh vào rừng, ban đêm mới tập kích, phục kích. Quân Tần vừa thiếu thốn lương thực vừa bị tiêu hao lực lượng lâm vào cảnh “tiến không được thoái cũng không xong”.

Dồn quân địch vào thế nguy khốn, lúc đó lực lượng kháng chiến của người Việt mới tổ chức phản công lớn “đại phá quân Tần và giết được tướng giặc Đồ Thư, quân Tần phơi thây, máu chảy hàng mấy chục vạn người”. Năm 208TCN, nhà Tần phải xuống lệnh thu nốt số bại binh về nước.
Bằng cuộc kháng chiến chống quân Tần thắng lợi, nền độc lập mới sơ khai của nước ta đã được giữ gìn và củng cố. Sự “còn lại hiếm hoi” hai tộc người Lạc Việt và Âu Việt đã nói lên sức sống quật cường của dân tộc ta. Và khi các tộc người khác bị người Hán sáp nhập và đồng hóa thì Lạc Việt, Âu Việt đương nhiên trở thành người đại diện và kế tục duy nhất lịch sử Bách Việt.

ST
View more random threads:
 • Lịch sử 6 - Bài 14: Nước Âu Lạc
 • Cuộc kháng chiến chống Nam Hán xâm lược lần thứ...
 • Lịch sử 6 - Bài 12: Nước Văn Lang
 • Lịch sử 6 - Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử
 • Lịch sử 6 - Bài 8: Thời nguyên thuỷ trên đất nước...
 • Lịch sử 6 - Bài 7: Ôn tập
 • Lịch sử 6 - Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch...
 • Lịch sử 6 - Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)
 • Lịch sử 6 - Bài 10: Những chuyển biến trong đời...
 • [Lịch sử 6] Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?
var pageOptions = { 'webId' : 535, 'category' : 0 }; var adblock = { 'adblock1' : { 'divIdShow' : 'adVatgia_block_1', 'numAd' : 3, 'typeShow' : 1, 'style' : {'width' : 950} } }; new vatgiaAd(pageOptions, adblock).Ads(); Nguồn: http://diendankienthuc.net.
BÀI 14: NƯỚC ÂU LẠC.
Câu 1: Vào khoảng thời gian nào nhà Tần ở Trung Quốc được thành lập?


a> Thành lập vào năm 200 TCN.
b> Thành lập vào năm 210 TCN.
c> Thành lập vào năm 221 TCN.
d> Thành lập vào năm 215 TCN.

Câu 2: Tình hình Văn Lang vào cuối thế kỷ III TCN.

a> Đất nước không còn yênh bình như trước, nguy cơ ngoại xâm đe dọa.
b> Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ lo ăn uống, vui chơi.
c> Lụt lội xẩy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
d> Cả ba ý trên đúng.

Câu 3: Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống, vui chơi, lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Đó là tình hình đất nước Văn Lang vào thời gian nào?

a> Vào thế kỷ I TCN, đời vua hùng thứ 16.
b> Vào thế kỷ II TCN, đời vua hùng thứ 17.
c> Vào thế kỷ III TCN, đời vua hùng thứ 18.
d> Vào thế kỷ IV TCN, đời vua hùng thứ 18.


Câu 4: Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh ở đâu?


a> Đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi.
b> Đánh đến vùng Bắc Văn Lang để mở rộng bờ cõi.
c> Đánh vào vùng của người Lạc Việt.
d> Đánh vào vùng của người Tây Âu ( Âu Việt ).

Câu 5: Trước họa ngoại xâm, người Tây Âu và Lạc Việt họp nhau để tự bảo vệ bằng cách nào?


a> Tạm hòa trước giặc để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
b> Đồng tâm hiệp lực cùng đánh ngoại xâm.
c> Kháng chiến lâu dài, đánh du kích ( ngày chốn vào rừng ở yên, đêm ra đánh giặc).
d> Đồng tâm hiệp lực, thực hiện phương châm đánh nhanh, thắng nhanh.

Câu 6: Người tuấn kiệt chỉ huy nhân dân đánh tan quân Tần là ai?

a> Vua Hùng thứ 16.
b> Thục Phán.
c> Vua Hùng thứ 17.
d> Vua Hùng thứ 18.

Câu 7: Nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tần của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt?

a> Do sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt.
b> Do sự lãnh đạo tài giỏi của Thục Phán với lối đánh du kích, lâu dài “ ngày ẩn”, “ đêm hiện”.
c> Lực lượng quân Tần yếu hơn quân ta và chủ quan.
d> a + b đúng.

Câu 8: Hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt được hợp thành một nước có tên mới là:

a> Nhà nước Âu Lạc.
b> Nhà nước Lạc Việt.
c> Nhà nước Đại Việt.
d> Nhà nước Lâm Ấp.

Câu 9: Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại Nhà nước, đóng đô ở đâu?

a> Đóng đô ở Bạch Hạc, ( Việt Trì, Phú Thọ).
b> Đóng đô ở Phong Khê ( Cổ Loa, Đông Anh – Hà Nội).
c> Đóng đô ở Phú Xuân ( Huế).
d> Đóng đô ở Hoa Lư ( Ninh Bình ).

Câu 10: Do nhu cầu nào nước Âu Lạc ra đời?


a> Do nhu cầu trị thủy và làm thủy lợi.
b> Do nhu cầu chống giặc ngoại xâm.
c> Do nhu cầu phát triển của xã hội.
d> a và b đúng.

Câu 11: Thời An Dương Vương, Nhà nước Âu Lạc được tổ chức như thế nào?

a> Không có gì thay đổi so với Nhà nước Văn Lang.
b> Đã thay đổi hoàn toàn so với Nhà nước Văn Lang.
c> Tổ chức Nhà nước quy củ hơn Nhà nước Văn Lang ( có pháp luật và quân đội).
d> Chỉ thay đổi một số cơ quan.

Câu 12: An Dương Vương, lập kinh đô mới ở vùng Phong Khê là vì:

a> Phong khê là vùng đất đông dân.
b> Phong khê là vùng đất nằm ở trung tâm đất nước.
c> Phong khê là vùng đất gần các con sông lớn.
d> Cả ba câu trên đúng.

Câu 13: Đứng đầu Nhà nước là An Dương Vương, nắm giữ mọi quyền hành chính, giúp vua có:

a> Các quan văn, quan võ.
b> Các lạc hầu, Lạc tướng.
c> Các Bồ chính.
d> Quan tể tướng.

Câu 14: Từ khi Nhà nước Văn Lang thành lập cho đến khi nước Âu Lạc ra đời trải qua bao nhiêu thế kỷ?

a> Trải qua 2 thế kỷ.
b> Trải qua 3 thế kỷ.
c> Trải qua 4 thế kỷ.
d> Trải qua 5 thế kỷ.

Câu 15: Căn cứ vào đâu để nói: đất nước thời Âu Lạc phát triển có nhiều tiến bộ hơn so với thời kỳ Văn Lang?

a> Nông nghiệp, lưỡi cày được cải tiến, trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cá phát triển.
b> Nghề thủ công làm đồ gốm, đồ trang sức đều tiến bộ.
c> Đặc biệt phát triển ngành xây dựng và luyện kim.
d> Tất cả các tiến bộ trên.

Câu 16: Sự tiến bộ của đất nước thời Âu Lạc do những nguyên nhân nào sau đây?

a> Dân số tăng nhanh,tinh thần vươn lên trong lao động sản xuất của dân nhân.
b> Do nhu cầu và bảo vệ đất nước.
c> Nhân dân ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
d> Tất cả các nguyên nhân trên.

Câu 17: Thời An Dương Vương , bộ máy Nhà nước không có gì thay đổi so với trước đúng hay sai?


a> Đúng.
b> Sai.

Câu 18: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:

Bộ máy nhà nước thời An Dương Vương không có gì thay đổi so với trước. Đứng đầu Nhà nước là …(a)….., nắm giữ mọi quyền hành chính. Giúp việc cho vua có …..(b)……Cả nước được chia thành nhiều bộ, do……..(c)......đứng đầu. Các làng, chạ vẫn do….(d)…….cai quản. Tuy nhiên, sau nhiều thế kỷ độc lập thời Hùng Vương, quyền hành của Nhà nước đã cao hơn và chặt chẽ hơn trước. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước.


Nguồn: http://diendankienthuc.net.
thay đổi nội dung bởi: Butnghien, 07-11-12 lúc 07:51 PM
 • Share
  • Share this post on
  • Digg
  • Del.icio.us
  • Technorati
  • Twitter
http://diendankienthuc.net/diendan/i...ine=1298511854http://r13.imgfast.net/users/1311/20...les/856871.gifhttp://hocvui.net/images/smile/trai_gai_tinh_cam.gif

Je t'aimerai jusqu' à la fin de mes jours
Trả lời Dong Son , 20:26 ngày 16/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan