Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Bài thơ "mời trầu" của nhà thơ Hồ Xuân Hương có hàm ý gì?

Thảo luận 1

QuestionBài thơ "mời trầu" của nhà thơ Hồ Xuân Hương có hàm ý gì?
Trong bài thơ "Mời trầu" của nhà thơ Hồ Xuân Hương mở đầu bằng câu:
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi,
Này của Xuân Hương mới quệt rồi.

Hãy cho biết:
a) Khi nói "trầu hôi", tác giả có nói đúng sự thật không ?
b) Nói như vậy nhằm mục đích gì ?

không dùng quá nhiều icon

Thảo luận 2

a . Các nhà bình luận thường dựa vào chữ hôi để cho rằng đây là một câu thơ thể hiện tính khiêm nhường của tác giả. Thực ra từ hôi xưa kia bao hàm hai ý nghĩa. ở thế kỷ XVII, trong từ điển Alexandre de Rhodes được giải thích là mùi khó ngửi. Tuy nhiên, ở thuốc hôi lại được giải thích là thuốc có mùi gắt. Đến từ điển của Pigneau de Behaine ở thế kỷ XVIII (cùng thời với Hồ Xuân Hương), từ hôi lại được giải thích là mùi vị, ví dụ miệng còn hôi sữa được dịch là Une bouche qui sent encore le lait. Vậy thì hôi thời Hồ Xuân Hương cũng chỉ có nghĩa là hương vị, mùi vị như người ta thường nói hôi mùi dầu, hôi mùi hoa cúc. Trong thơ Nôm thời trung đại, hầu như không có tác giả nào dùng từ hôi, cho nên không thể hiểu hôi ở đây là hôi hám như người hiện đại được.
b.
Đối lập giữa Người thiếu nữ với bề ngoài tròn trặn hấp dẫn còn có một tâm hồn trong trắng, có tấm lòng son. nhưng Khiêm nhường lắm vì nàng chỉ có được trầu hôi!
__________________
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]


Nothing is Impossible !!! Scream and Shout ''I can, I can!''
Đúngnghgh97 Đáp án hay hơnThông báo xác nhận sai
Trả lời Son Dong , 19:06 ngày 26/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan