[ văn 7 ]Viết đoạn văn có sử dụng câu đăc biệt , câu rút gọn và câu có thành phần trạng ngữ

Thảo luận 1

[ văn 7 ]Viết đoạn văn có sử dụng câu đăc biệt , câu rút gọn và câu có thành phần trạng ngữ
Viết đoạn văn tả cảnh trường em , trong đó có sử dụng câu đặc biệt , câu rút gọn và câu chứa thành phần trạng ngữ . Các bạn làm nhanh , chiều nay mình kiểm tra rồi .

Thảo luận 2

ớ sân trường, các bạn hay nô đùa chơi trò chơi đọc sách

Thảo luận 3

ặc hổng biết nữa một đoạn văn biểu cảm lập luận giải thích còn dễ làm hơn nữa là............................................... .

Thảo luận 4

Cool
Tùng...Tùng...Tùng...Tiếng trống trường vang lên thật giòn giã báo hiệu giờ ra chơi đã
câu đặc biệt
đến. Các bạn học sinh từ các dãy nhà tầng ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Trên

sân trường đông vui nhộn nhịp ấy, các bạn học sinh chơi đủ thứ trò chơi. Từ nhảy dây
câu có trạng ngữ
cho đến đá cầu.Nhưng đâu phải cứ ra chơi là ai cũng xuống sân, vẫn có những bạ đứng
câu đặc biệt
trên ban công. Tán gẫu và vui đùa.
câu rút gọn

Thảo luận 5

Viết bài văn chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta . Các bạn làm nhanh , chiều nay mình kiểm tra rồi .

Thảo luận 6

Viết đoạn văn tả cảnh trường em , trong đó có sử dụng câu đặc biệt , câu rút gọn và câu chứa thành phần trạng ngữ .
Trả lời Dong Son , 17:43 ngày 29/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan