Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

[Lớp 6] Ẩn dụ, hoán dụ

Thảo luận 1

[Lớp 6] Ẩn dụ, hoán dụ
Tìm ẩn dụ, hoán dụ trong các câu sau và nêu rõ đó là loại nào:
Câu nào mà mình tìm được thì mình sẽ gạch chân, có thể nó sẽ sai hoặc thiếu.
a) Quả nhiên thấy Soan húc đầu vào việc, bà Cam chẳng để ý gì khác.
b) nh~ chiếc cán chở đầy cây lạc từ các ngã bãi ngất ngưởng theo nh~ vết đường mờ
ngổn ngang nh~ bụi cỏ bị nhổ đã héo rễ kéo về khu máy tuổt
c) Bọn Mĩ ko thể ngờ sát nách chúng lại có thể có 2 c.sĩ quân giải phóng đang "làm tổ".
sát nách: hoán dụ lấy 1 bộ phận để chỉ toàn thể.
làm tổ: ẩn dụ cách thức.
e) Nhân danh ai
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong nh` quan tài
f) Tự nhiên, Sa phủ rút cây sáo. Tiếng sáo phát ra từ ống trúc, véo von . Tiếng sáo bay theo chân 2 ng` tới ngã rẽ.
g) Đã có sự báo động trong dư luận về những trang thơ lạm phát.
h)
TRong gió trong mưa
Ngọn đèn đứng gác
CHo thắng lợi nối theo nhau
Đang hành quân đi lên phía trước.
i) Trong con mắt sâu thẳm của ông, tôi thấy có 1 niềm hi vọng.
k) Tôi phải suy nghĩ rất căng thẳng.
l) Ở đâu có dấu giày đinh xâm lược Pháp thì nơi đó có nghĩa quân nổi dậy.
Hoán dụ lấy 1 bộ phận để chỉ toàn thể: quân xâm lược -> giày đinh xâm lược.
m)Nhà em có 1 giàn dầuNhà tôi có 1 hàng cau liên phòngThôn Đoài thì nhớ thôn ĐôngCau thôn Đoài thì nhớ giầu ko thôn nào

Thảo luận 2

Tìm ẩn dụ, hoán dụ trong các câu sau và nêu rõ đó là loại nào:
Câu nào mà mình tìm được thì mình sẽ gạch chân, có thể nó sẽ sai hoặc thiếu.
a) Quả nhiên, thấy Soan húc đầu vào việc, bà Cam cũng chẳng để ý gì khác.

b)Những chiếc cáng chở đầy lạc từ các ngả bãi ngất ngưởng theo những vệt đường mờ ngổn ngang những bụi cỏ bị nhổ đã héo rễ kéo về khu máy tuốt

c) Bọn Mĩ ko thể ngờ sát nách chúng lại có 2 c.sĩ giải phóng đang "làm tổ"

e) Nhân danh ai
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong những quan tài

f) Tự nhiên, Xa phủ rút cây sáo. Tiếng sáo phát ra từ ống trúc, véo von... Tiếng sáo bay theo chân 2 người tới chỗ rẽ.

g) Đã có sự báo động trong dư luận về những trang thơ lạm phát.

h)
Trong gió trong mưa
Ngọn đèn đứng gác
Cho thắng lợi, nối theo nhau
Đang hành quân đi lên phía trước.

i) Trong con mắt sâu thẳm của ông, tôi thấy 1 niềm hi vọng.

k) Tôi phải suy nghĩ rất căng thẳng.

l) Ở đâu có dấu giày đinh xâm lược Pháp thì nơi đó có nghĩa quân nổi dậy.
Hoán dụ lấy 1 bộ phận để chỉ toàn thể: quân xâm lược -> giày đinh xâm lược.

m)
Nhà em có một giàn trầu,
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng,
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào?

Đây là bài chính xác, bài trên mình có nhầm lẫn.
__________________

Bạn đừng có coi thường 1 người thất bại. Đối với những người kiên cường và có lòng tự trọng thì lời chê bai của bạn đôi khi có thể khiến họ mạnh mẽ hơn gấp cả trăm lần. Mình sợ mấy TH này lắm!

[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
_______________BÍ DANH_____________________

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm.
Có thật hết đấy

Thảo luận 3

Các bạn ơi mình đã làm xong.

a) Quả nhiên, thấy Soan húc đầu vào việc, bà Cam cũng chẳng để ý gì khác.
Ẩn dụ cách thức: húc

b)Những chiếc cáng chở đầy lạc từ các ngả bãi ngất ngưởng theo những vệt đường mờ ngổn ngang những bụi cỏ bị nhổ đã héo rễ kéo về khu máy tuốt
Hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật: chiếc cáng -> con người

c) Bọn Mĩ ko thể ngờ sát nách chúng lại có 2 c.sĩ giải phóng đang "làm tổ"
Ẩn dụ cách thức: làm tổ

e) Nhân danh ai
Bay chôn tuổi thanh xuân của chúng ta trong những quan tài
Hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật: thanh xuân

f) Tự nhiên, Xa phủ rút cây sáo. Tiếng sáo phát ra từ ống trúc, véo von... Tiếng sáo bay theo chân 2 người tới chỗ rẽ.
HOán dụ lấy bộ phận chỉ toàn thể: chân 2 người

g) Đã có sự báo động trong dư luận về những trang thơ lạm phát.
Ẩn dụ cách thức: lạm phát

h)
Trong gió trong mưa
Ngọn đèn đứng gác
Cho thắng lợi, nối theo nhau
Đang hành quân đi lên phía trước.
Ẩn dụ cách thức: ngọn đèn (ban đầu mình nghĩ là ẩn dụ phẩm chất)

i) Trong con mắt sâu thẳm của ông, tôi thấy 1 niềm hi vọng.
Thay từ "có" = từ "lóe lên" để có Ẩn dụ hình thức

k) Tôi phải suy nghĩ rất căng thẳng.
Thay từ "rất căng thẳng" = từ "nóng hết cả đầu"

l) Ở đâu có dấu giày đinh xâm lược Pháp thì nơi đó có nghĩa quân nổi dậy.
Hoán dụ lấy 1 bộ phận để chỉ toàn thể: quân xâm lược -> giày đinh xâm lược.
Hoán dụ lấy bộ phận để chỉ toàn thể: dấu giày đinh -> quân xâm lược

m)
Nhà em có một giàn trầu,
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng,
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào?
Ẩn dụ hình thức: Thôn Đoài: ng` con trai
Thông Đông: ng` con gái; Cau thôn Đoài: ng` con trai; Giầu không: người con gái khác.
Thầy mình chữa.
__________________

Bạn đừng có coi thường 1 người thất bại. Đối với những người kiên cường và có lòng tự trọng thì lời chê bai của bạn đôi khi có thể khiến họ mạnh mẽ hơn gấp cả trăm lần. Mình sợ mấy TH này lắm!

[Hãy đăng kí thành viên hay đăng nhập để xem liên kết này.]
_______________BÍ DANH_____________________

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm.
Có thật hết đấy
Trả lời Son Dong , 09:03 ngày 30/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan