Học thầy không tày học bạn - lời dịch - diễn đàn seo

Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam SƠn

Thảo luận 1

Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam SƠn
C1: Vì sao Lê Lợi tìm Lam Sơn làm căn cứ? Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn? Vì sao mở hội thề ở Lũng Nhai?
C2: Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh?
C3: Sự hi sinh của Lê Lai có ý nghĩa gì với cuộc kháng chiến?
C4: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam SƠn trong những năm 1418-1423?
C5: Tại sao lực lượng quân Minh rất mạnh nhưng không tiêu diệt được nghĩa quân mà phải chấp nhận đề nghị tạm hòa của LÊ Lợi?
C6: Vì sao quân ta dời về NGhệ An?
C7: Ý nghĩa cuộc giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)?
EM hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam SƠn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426
Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ củ nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426

Thảo luận 2

sao hỏi một nùi thế trả lời sao hết
1)Vì Lam Sơn có địa hình hiểm trớ khắc nghiệt và là nơi trú ẩn an toàn tránh quân Minh
Vì những người hào kiệt muốn giải phóng dân tộc trước sự áp bức bóc lột của quân Minh
vì để thể hiện lòng quyết tâm dành lại độc lập của những hào kiệt cũng như những người dân và nguyên nhân chính là để tăng sỹ khí cho quân sĩ trước khi ra trận
2)Lê Lợi tạm hòa để bảo toàn lực lượng ít ỏi đag có khi bị thất bại do quân Minh mai phục và bao vây ngoài ra để đánh lừa quân địch là cho là quân ta yếu suy ra chủ quan ko cảnh giác khi Lê Lợi ra tay những kế hoạch sắc bén
3) Ý nghĩa của sự hy sinh của Lê Lai là để phò vua cứu nướ tránh sự truy sát của bọn quân Minh ngoài ra nó còn thể hiện sự yêu mến vua yếu mến ko ngại thân mình dân tộc muôn đất nước được giải phóng hoàn toàn đố là mong ước của Lê Lai
ngoài ra nó còn thể hiện dân tộc Viêt Nam ta ko thiếu những người hào kiệt tạo gương sáng cho con cháu sau này
mấy câu sau để khi khác tớ giải cho
__________________
POKÉMON

o O o***+__(MUỐN VẼ ĐƯỢC MỘT BỨC TRANH BẠN CẦN PHẢI CÓ MỘT SỐ MÀU TỐI)__+***o O o
--»™[°Hắc°]†[°Phong°]†[°Bang°]™«--
Trả lời Son Dong , 15:01 ngày 30/10/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan