Giúp em với công thức tính đương chéo trong hinh vuông là gì vay?

Thảo luận 1

cho a ,b la 2 canh cua hv binh phuong duong cheo bang: a^2+b^2

Thảo luận 2

Giả sư hình vuông có cạnh là a Đường chéo chính là cạnh huyền của tam giác vuông cân có cạnh bên là a (tính theo định lý pytago là được), bằng căn bậc hai của 2 lần a bình phương

Thảo luận 3

canh HV la a thi duong cheo la av2 (v2 la căn 2) VD: Canh hv la 9 thi đuong cheo la 9v2

Thảo luận 4

Gọi cạnh hình vuông là a => đường chéo hình vuông = a căn 2

Thảo luận 5

Rất dễ bạn à! Bạn chỉ cần biết Cạnh hình vuông. Gọi cạnh hình vuông là a. Gọi đường chéo là b. Thì theo Pytagore ta có được a^2 + a^2 = b^2 =>Căn (a^2 + a^2) = b Vậy đó bạn! Đó là theo Pytagore!

Thảo luận 6

Bạn chia hình vuông ra làm hai tam giác là xong .

Thảo luận 7

1/ hình vuông có cạnh là a 2/ nửa hình vuông là một tam giác vuông cân 3/ đường chéo x của hình vuông là cạnh huyền tam giác vuông cân đó 4/ x^2=a^2+a^2=2.a^2 5/ x=a.sqrt(2) (a nhân căn bậc 2 của 2)

Thảo luận 8

áp dụng định lý pitago trong tam giac vuong la xong

Thảo luận 9

bổ sung thêm này: căn (a^2 + a^2)=b -> căn(2a^2)=b -> acăn2=b vậy đó

Trả lời Vi Du , 23:19 ngày 16/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan