Tâm đường tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của những đường nào trong tam giác?

Thảo luận 1

nếu như câu hỏi chính xác của bạn là: "tâm đường tròn nội tiêp TAM GIÁC và tâm đường tròn ngoại tiếp TAM GIÁC là......" thì bạn khuckhac nhầm lẩn rồi,giao của ba đường trung tuyến trong tam giác gọi là TRỌNG TÂM, bạn nguoichamhieu đã trả lời chính xác,

Thảo luận 2

- Tâm đường tròn nội tiếp một tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác trong của tam giác đó. - Tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác đó. Thân.

Thảo luận 3

Khuc nhac tra loi rat chính xác Nếu bạn không nhớ hãy nhớ câu này nè - mình cũng vậy " Nội phân - Ngoại trung "

Thảo luận 4

Tâm đường tròn nội tiếp là giao điểm của 3 đường phân giác và tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của 3 đường trung tuyến

Trả lời Mai Le , 09:11 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan