? cong thuc tinh dien tich hinh tron, dien tich hinh chu nhat, chu vi hinh tron?

Thảo luận 1

S hình tròn: 3.14nhân r bình phuong S hcn: dai nhan rong C hình tròn: 2.3,14.r

Thảo luận 2

diện tích hình tròn S=pi nhân r bình dien tich hinh chu nhat S= dai nhan rong chu vi hinh tron P= pi nhân đường kính

Thảo luận 3

Thôi lên mạng ít ít thôi em, lo học đi chứ sao lại thế? nhắc em tí chút thôi nhé: Dt=phi*r*r Dcn=d*r Cvi=Phi*r*2

Thảo luận 4

pi*r*r a*b 4*pi*r

Thảo luận 5

chu vi hinh tron la:r*3.14 dien tich hinh chu nhat la:chieu dai *chieu rong

Trả lời Mai Le , 09:52 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan