Ma trận là gì - Mong các bạn giúp !?

Thảo luận 1

ma trận là mảng 2 chiều, trong đó số dòng và số cột có chứa giá trị (như: số nhị phân, thập phân...)

Thảo luận 2

ma trận là 1 sự thử thách khó khăn nhất định mà mình phải quyết tâm mới được

Thảo luận 3

Em ơi.Ma trận là phim đó ^_^ ,có 3 phần. Đùa tí thôi , ma trận là 1 bảng trong đó có số m hàng và n cột, mỗi phần tử của 1 ô là 1 số thực, hoặc 1mã(Ví dụ: màn hình máy tính cũng là 1 ma trận với mỗi ô là điểm ảnh mã hóa bởi các bit nhị phân hoặc có thể là 1 số hệ 16),.......(n và m là 2 số nguyên dương) Vd : cột 1 cột 2 ............... cột n hàng 1 [ 2 3 ................ 3 ] hàng 2 [ 2.3 5.21 ................ 5.01] ......................................… hàng n [4,5 100,2 ................ 8,023]

Thảo luận 4

Bạn vào đây tham khảo nhé http://lop10a1dieucai.vnbb.com/viewtopic…

Thảo luận 5

Kiến thức này học đại học bạn ơi Trong chương trình cấp 3 đưa vào chả có ích gì cả ( đối với môn toán chứ không phải môn tin )

Trả lời Mai Le , 15:31 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan