Cho em hỏi công thức tính diện tích hình tam giác vuông?

Thảo luận 1

hi,1 số CT tính S dưới đây : S tam giác vuông=1/2 AB.AC (AB, AC là 2 cạnh góc vuông S tam giác=1/2 AH.BC (AH:chiều cao, BC :đáy tam giác) S hình thang=1/2(AB+DC).AH (AB, DC :2 đáy , Ah:cao) S hình bình hành=đáy X chiều cao S hình thoi=1/2 BD.AC (BD ,AC là 2 đường chéo) S tam giác đều=(a^2căn3)/4 S tam giác vuông cân=1/2 AH.BC (BC đáy , AH:cao) S hình chóp tứ giác đều=4 lần S tam giác

Thảo luận 2

1/2 tích 2 cạnh góc vuông

Thảo luận 3

Tích của hai cạnh góc vuông chia hai.

Thảo luận 4

độ dài đáy nhân với chiều cao chia hai

Thảo luận 5

Cũng chỉ là (đáy x cao)/2 (đáy nhân cao chia 2) thôi. Trường hợp này 2 cạnh góc vuông tự phân ngôi thứ mày đáy tao cao hoặc tao cao mày đáy.

Trả lời Mai Le , 16:02 ngày 17/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan