Có thể tìm những câu tục ngữ về cách ứng sử của con người Hà Nội ở web nào?

Thảo luận 1

Ca Dao Đối Đáp http://luongsonbac.com/forum/archive/ind… -- http://www.cinet.gov.vn/?ctl=usc_NewsVie… - http://docs.google.com/Doc?docid=ddwrpvq… -- Chúc bạn như ý nha.. Thân chào -----------------------

Thảo luận 2

**Bạn hãy gõ: Ca dao Tuc ngu http://www.google.com.vn/search?client=f… **Tục ngữ Việt Nam: là những câu nói hoàn chỉnh, đúc kết kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên và lao động sản xuất, về con người và xã hội. Tục ngữ thiên về trí tuệ nên thường được ví von là "trí khôn dân gian". http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A5c… **TỤC NGỮ VN, NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ. Tôi thiễn nghĩ, tục ngữ về cách ứng xử của con người Hà Nội phải có bao gồm khá nhiều trong số nhũng câu tục ngữ tại nơi đây !? http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=3… **Tục ngữ thường gặp: Tôi thiễn nghĩ, tục ngữ về cách ứng xử của con người Hà Nội phải có bao gồm một ít trong số nhũng câu tục ngữ tại nơi đây !? http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=5… **Hay là dò tìm ở web này: http://e-cadao.com/cadaosearchNEW.asp?Le…

Trả lời Mai Le , 17:16 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan