Ca dao tục ngữ về tôn trọng tài sản của người khác . Aj bjk thj` giúp em với?

Thảo luận 1

+Nợ người ta đừng ghẹo Nỏ người ta đừng giương +Đói cho sạch, rách cho thơm +Của phi nghĩa có giàu đâu Ở cho ngay thật, giàu sang mới bền

Thảo luận 2

Câu nầy bên Công An === 1)Của thấy không xin 2)của công giữ gìn . 3)Của rơi không nhặt. === Của dân gian === 1) Ai ơi đừng tham của người Lấy một phải trả gấp mười về sau. 2) Chữ tín thay đức con người, của mượn gìn giữ xong rồi trả ngay. 3) Của người nhọc đổ mồ hôi, Chớ vì tham đắm cướp về tay ta, Thần thánh nào có dung tha, Phước đức dần mất theo ta khổ nghèo. 4) Ở đời muốn sang muốn giàu, Muốn làm bậc trí anh hào , Cần nên giữ hạnh, chớ nào lại tham.. 5) Tánh bần tiện sanh do tánh tham khởi, Muốn thanh cao phải diệt trừ tham... === Chúc bạn vui trong các câu trên nhé... ttngoc n

Thảo luận 3

tục ngữ phương ngôn: của người bồ tát, của mình lạc buộc ( buộc là cột lại thật chắc)

Trả lời Vi Du , 20:34 ngày 18/12/2013 Xem thêm
Thảo luận liên quan