Lời dịch bài hát : Scarborough Fair - Simon & Garfunkel

Lyrics Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme.
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt
(On the side of a hill in the deep forest green).
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Tracing a sparrow on snow-crested ground).
Without no seams nor needlework
(Blankets and bedclothes the child of the mountain).
Then she'll be a true love of mine
(Sleeps unaware of the clarion call).

Tell her to find me an acre of land
(On the side of a hill, a sprinkling of leaves).
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Washes the ground with so many tears).
Between the salt water and the sea strand
(A soldier cleans and polishes a gun).
Then she'll be a true love of mine
(Sleeps unaware of the clarion call).

Tell her to reap it in a sickle of leather
(War bellows, blazing in scarlet battalions).
Parsley, sage, rosemary, and thyme
(Generals order their soldiers to kill).
And to gather it all in a bunch of heather
(And to fight for a cause they've long ago forgotten).
Then she'll be a true love of mine.

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine
Lời việt Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
Có phải bạn đang đến Hội chợ ở Scarborough?
[Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
Hãy chuyển lời chào của tôi đến người con gái sống ở đó
Cô ấy một thời là tình yêu chân thành của tôi

Bảo cô ấy may cho tôi một chiếc áo vải lanh
(Bên sườn đồi trong khu rừng rậm xanh thẳm)
[Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
(Theo vết chim sẻ trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa)
Mà không cần khâu vá hay kim chỉ gì hết
(Mền và khăn trải giường, đứa con của núi đồi)
Và rồi cô ấy sẽ là một tình yêu ...
Scarborough Fair - Simon & Garfunkel Scarborough Fair - Simon & Garfunkel
7/10 11565 bài đánh giá
Bình luận cho Scarborough Fair - Simon & Garfunkel