Lời dịch bài hát : Demons - Avenged Sevenfold

Lyrics Demons - Avenged Sevenfold
I've been thinking lots about my life and
How quick I'd wash it down the drain
Past tense the future, nothing matters now
I act on my own and I'm to blame
Living's a wicked dream, when things turn out all wrong.
We're all so weak, no matter how strong, yeah

I tried running away from me
Convince me that I've grown, but I can't
Change so unnaturally, Demons they follow me
I quit running away from me
Convinced that I had grown, but found out
All my reasons for insanity, all a part of me.

I don't like that you're calling me a liar
I don't like that you found out I'm a snake
Been sneaking around for far too long now.
I don't like how fast my intentions fade
Karma has beat me down,
But the worst is yet to come.
Many mistakes and still I'm so young, yeah

I tried running away from me
Convince me that I've grown, but I can't
Change so unnaturally, demons they follow me.
I quit running away from me,
Convinced that I had grown, but found out
All my reasons for insanity, all a part of me.

I can't
Count how many times
Awakened in fear, nightly
palms sweating
Dreams
Where promises are made
To no one but myself
Help him
Crushed daily

Don't lend me your hand
I can't trust my self,
So how can you trust me?

We've all made selfish, bad decisions
We've all tried dishing out the blame
Convinced ourselves of our own actions.
My problem is I'll never change
In doubt, some good comes out
I'll fold before its time.
Can't promise you that its my last time, yeah

I tried running away from me
Convince me that I've grown, but I can't
Change so unnaturally, demons they follow me
I quit running away from me
Convinced that I had grown, but found out
All my reasons for insanity, all a part of me

Truth won't help you now
All the loves gone too far

Truth won't help you now
All the loves gone too far

I'm scarred, yeah
Demons they follow me, 'cause my insanity

I'm scarred, yeah
Demons they follow me, 'cause my insanity

I'm scarred, yeah
Demons they follow me, 'cause my insanity

I'm scarred, yeah
Demons they follow me, 'cause my insanity
Lời việt Demons - Avenged Sevenfold
Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình
Và tôi đã vắt kiệt nó nhanh đến mức nào?
Từ quá khứ đến tương lai, không còn gì quan trọng
Tôi tự làm và tự chịu trách nhiệm
Sống trong những cơn ác mộng, khi mọi thứ hóa ra sai trái
Chúng ta thật yếu ớt, dù thật sự ta có mạnh đến đâu, yeah

Tôi đã cố gắng chạy thoát khỏi chính mình
Cố nghĩ rằng mình đang trưởng thành lên
Nhưng tôi không thể thay đổi sự điên rồ của mình, ác ma cứ đeo bám lấy tôi
Tôi bỏ chạy thật xa
Cố tin rằng mình đang trưởng thành lên, ...
Demons - Avenged Sevenfold Demons - Avenged Sevenfold
7/10 13092 bài đánh giá
Bình luận cho Demons - Avenged Sevenfold