Lời dịch bài hát : Let Her Go - Holly Williams

Lyrics Let Her Go - Holly Williams
These things are always difficult between a father and a daughter
It's always very delicate it makes it so much harder
If you look into her eyes you'll see you've always been her world
Even though she's growing now she's still your baby girl
I know it's hard

[Chorus:]
To ler her go, ler her go
Let her fall let her fly
She wants to touch the world with her own hands
Let her go, let her go
Let her love and let her cry
If you trust her soon you both will understand
She'll come back home if you let her go

I know you want the best for her I know you're just afraid
One day she's gonna leave you for a boy who is the same as
You were in the 60's careless as the wind
She's beautiful like her mama we know where that could end
I know it's hard

To let her go, let her go
Let her fall, let her fly
She wants to touch the world with her own hands
Let her go, let her go
Let her love and let her cry
If you trust her soon you both will understand
She'll come back home if you let her go

Just like the way you let me years ago
And I'm still coming home

Let her go, let her go
Let her fall, let her fly
She wants to touch the world with her own hands
Let her go, let her go
Let her love and let her cry
If you trust her soon you both will understand

Oh let her go, let her go, let her fall let her fly
She wants to touch the world with her own hands
Lời việt Let Her Go - Holly Williams
Mối quan hệ giữa cha và con gái lúc nào cũng rất khó khăn và rắc rối
Thật nhạy cảm, và khiến cho chuyện càng khó khăn hơn
Nếu như cha nhìn vào đôi bắt cô bé, cha sẽ thấy cha lúc nào cũng có chỗ đứng trong thế giới của con bé
Dù ngày một lớn lên những vẫn mãi là cô con gái bé bỏng của cha
Con biết thật khó ...

Để để cô bé đi, để để cô bé đi
Để nó gục ngã, để nó bay cao
Cô bé muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng chính đôi tay mình
Hãy để con bé đi, để con bé đi
Để nó yêu thương và khóc
Nếu cha tin cô bé, ...
Let Her Go - Holly Williams Let Her Go - Holly Williams
8/10 19276 bài đánh giá
Bình luận cho Let Her Go - Holly Williams