Lời dịch bài hát : Trust In Me - Beyoncé Knowles

Lyrics Trust In Me - Beyoncé Knowles
Trust in me
In all you do
Have the faith
I have in you
Love will see
Us through
If only you
Trust in me
Why don't you,you
Trust me?
Come to me
When things
Go wrong?

Cling to me daddy
And o yeah I'll be
Strong
We can get along
We can get along
If only you
Trust in me
While there's
A moon
A moon on high
While there
Are birds
Birds to fly

While
There is you
You and I
I can be sure
That I love you oo
Stand beside me
Stand beside me
All the while
Come on daddy
Face the future
Why don't you
Smile?
Trust in me
And I'll be
Worthy of you ooo yea yea
Why don't you
Trust in me
In all you do and
Have the faith
That I have
In you?

o And love
Will see
Us through
If only you
Trust in me yea yea yea
Why don't you
Come to me
When things
Go wrong
Cling to me and oo
And I'll be
Strong
We can get along
We can get along oo
If only you
Trust in me
yea yea yea
only if you trust in me
Lời việt Trust In Me - Beyoncé Knowles
Tin con đi
Trong tất cả mọi việc bố làm
Hãy có một chút sự tin tưởng
Mà con có ở bố
Tình yêu sẽ thấy
Rõ hai chúng ta
Nếu bố chỉ việc
Tin vào con
Tại sao bố không
Tin con?
Đến với con
Khi mà mọi việc
Trở nên tồi tệ?

Hãy bám vào con bố ơi
Và con sẽ trở nên
Mạnh mẽ
Chúng ta có thể làm vậy cùng nhau
Chúng ta có thể làm vậy cùng nhau
Nếu bố chỉ việc
Tin vào con
Trong khi
Mặt trăng
Mặt trăng chiếu sáng trên cao
...
Trust In Me - Beyoncé Knowles Trust In Me - Beyoncé Knowles
8/10 5163 bài đánh giá
Bình luận cho Trust In Me - Beyoncé Knowles