Lời dịch bài hát : I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4

Lyrics I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4

I Really Really Love You

Ken sho gan shing vao ma na ley chi
Yow o de raw ma fan she rhen shi
Cha ma wo shing way tao ching
Hen la ming fu chwo
Ni may yaw kwey ying
Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing
Ni o ye chi chue po chiyen shong yin
Ni kei dhi yen sheng hao ping
dha raw chiyen li
Ni dao lang khong chi
Oh..

Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing
Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing
Chong yow lee chiyen kheng yi yong li
Ching ching baw chow ni (baw ni)
Ni ching chi sher kaw po chi
Ye yaw yow kiyen mo ti
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li

Ken sho gan shing la niyaw lei bu cahiyaong shing
Ni o ye chi chue po chiyen shong yin
Ni kei dhi yen sheng hao ping
dha raw chiyen li
Ni dao la khong chi
Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni kei de lan ching wo pho chen khaw phing
Chi chiyaw wo ei ay ni chen shing
Chong yow lee chiyen kheng yi yong li
Ching ching baw chow ni (baw ni)
Ni ching chi sher kaw po chi
Ye yaw yow kiyen mo ti
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li

Wo sher chanda chanda chanda he ay ni
Ying wey fu chow la ley chi chyow fey dei yow yey yi
Ni shen dao shang pho wei shi
Wei chi siyen how shing
Chay ni fang pei kheng yen ching li
Dao she li
Lời việt I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4
Anh thực sự thực sự yêu em

Nghe nói tình cảm phải được tích lũy dần dần
bất đắc dĩ anh phải mất đi nhẫn nại
Làm sao anh cố đi ngược lại quy luật này
Cho nên cố gắng hết mình cho đi
Nhưng em lại không đáp lại
Nghe nói chuyện tình cảm khó tránh khỏi lúc bất tòng tâm
Từng bước theo chân nhưng lại không tìm thấy hình ảnh
Em trao (anh) ánh mắt thật dễ so sánh
giống như làn khí lạnh trong một ngày thời tiết nóng bức.
Oh..

Anh thật sự thật sự thật sự rất yêu em
Nghĩ rằng ...
I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4 I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4
9/10 6011 bài đánh giá
Bình luận cho I Really Really Love You (Jerry Yan) - F4