Lời dịch bài hát : Never Should Have Let You Go - Simple Plan

Lyrics Never Should Have Let You Go - Simple Plan
I'm coming home to an empty room
my head is spinning on a Sunday afternoon
there was a time when I had it all
I can still remember but I'm barely hanging on

so tell me what to do to make you change you're mind
I wish that I could find a way to turn back time
cause life's just not the same since you've been gone.

I never should have let you go
cause I'm falling to pieces
I just wanna let you know
that I can't keep pretending
I never should have let you go
you're so far away
and I just can't live without you
I just can't breathe without you
I never should have let you go.

What's on you're mind and tell me what do you see
and tell me who you think of when you just can't fall asleep
and all the things I took for granted moments gone forever wasted
all the stupid things I did I'd take them back

so tell me what to do to make you change you're mind
I wish that I could find a way to turn back time
cause I'm just not the same since you've been gone.

I never should have let you go
cause I'm falling to pieces
and I just wanna let you know
that I can't keep pretending
I never should have let you go
you're so far away
and I just can't live without you
I just can't breathe without you
I never should have let you go.

And now every single day that I spend without you
getting through the night is the hardest thing to do
since you walked away
I guess you'll never know what its like to miss you
I try to get a grip put my life back into place its not the same.

I'm coming home to an empty room
my head is spinning on a Sunday afternoon.

Cause I'm falling to pieces I just wanna let you know
that I can't keep pretending
I never should have let you go
you're so far away and I just can't live without you
I just can't breathe without you
I never should have let you go.
I'm never gonna let you go.
I never should have let you go.
I'm never gonna let you go.
I never should have let you go.

Lời việt Never Should Have Let You Go - Simple Plan
Tôi trở về với căn phòng trống
Đầu óc chao đảo trong một buổi chiều Chủ nhật
Đã có một thời tôi có tất cả
Tôi vẫn còn nhớ nhưng không níu kéo nữa

Nói xem phải làm gì đây để làm em thay đổi quyết định
Ước gì tôi có thể quay ngược dòng thời gian
Vì đời tôi từ lúc em ra đi không còn như trước nữa

Đáng lẽ ra tôi chẳng bao giờ nên để em đi
Vì tôi đang tan ra thành từng mảnh
Tôi chỉ muốn em biết
Rằng tôi không thể tiếp tục giả vờ nữa
Đáng lẽ ra tôi chẳng bao giờ nên để em đi
...
Never Should Have Let You Go - Simple Plan Never Should Have Let You Go - Simple Plan
8/10 7358 bài đánh giá
Bình luận cho Never Should Have Let You Go - Simple Plan