Trường Đại học Y Hà Nội THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

28/03/2014, 15:36
Số 1, Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: (04) 38523798
Website: http://www.hmu.edu.vn

 

KÝ HIỆU TRƯỜNG: YHB    - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.000

 

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1. Bác sỹ Đa khoa

D720101

B

550

2. Bác sỹ Y học Cổ truyền

D720201

B

50

3. Bác sỹ Răng Hàm Mặt

D720601

B

80

4. Bác sỹ Y học Dự phòng

D720302

B

100

5. Cử nhân Điều dưỡng

D720501

B

90

6. Cử nhân Kỹ Thuật Y Học

D720330

B

50

7. Cử nhân Y tế Công cộng

D720301

B

30

8. Cử nhân Dinh Dưỡng

D720303

B

50

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và môn thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét Tuyển theo ngành học.

- Số chỗ trong kí túc xá có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2014: 200.

Bình luận