Trường Đại học Dược Hà Nội THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

28/03/2014, 12:54

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DKH  -TỔNG CHỈ TIÊU: 650

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Dược học

D720401

A

550

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

- Dược học

C900107

A

100

 

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trính độ đại học: Trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển chung.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển bằng điểm thi đại học hệ chính quy khối A năm 2014 theo kỳ thi chung của Bộ GDĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.

- Số chỗ trong KTX: 70.

Bình luận